چهارشنبه, ۱۶ قوس ۱۴۰۱

در راستای همگرایی منطقه‌ای

tt

آسیا قیمت نفت و گاز را در سال پیش رو تعیین می‌کند

08 November 2022

پیامدهای منازعۀ جاری میان روسیه و اوکراین، اروپا را با بحران انرژی و گاز روبرو ساخته است. طوری که بحران انرژی از مهمترین دغدغه‌های اروپایی‌ها در سال جاری می‌باشد.

اروپا در زمستان سال پیش رو نیاز به وارد کردن بیش ۴/۱ تریلیون متر مکعب گاز دارد. امریکا به دلایل متعدد توانایی تأمین این رقم بزرگ نفت و گاز اروپا را ندارد. به همین دلیل اروپا به کشورهای آسیایی چشم دوخته تا نفت و گاز آنها را در زمستان سخت پیش رو تأمین کند.

روسیه که از جمله تولید کننده‌های کلان نفت و گاز در جهان است، بیش از ۴۰ درصد نفت و گاز اورپا را تأمیین می‌کرد که حالا این رقم با اعمال تحریم‌ها به ۲۵ درصد رسیده است. تحریم‌ها علیه روسیه، تأثیر مستقیم روی وضعیت اقصتادی اتحادیه اروپا و به طبع تأمین نفت و گاز گذاشته است. اکنون اتحادیۀ اروپا در جستجوی جایگزین در قارۀ آسیا است.

بربنیاد توافقات میان روسیه و اتحادیۀ اروپا، قرار بود روسیه تا سال ۲۰۲۷ گاز و نفت اروپا را تأمین کند. اما جنگ روسیه و اوکراین، سبب کاهش چشمگیر در صادرات نفت به اتحادیه اروپا شد.

رییس جمهور اوکراین همواره از سران کشور های گروه جی ۷ خواسته تا محدودیت‌های بیشتری بالای قیمت و صادارات گاز روسیه وضع کند. اما سوالی که مطرح می شود این است که اروپا با بحرانی بی‌گازی، چگونه از بحران پیش رو بیرون خواهد شد. در شرایطی که مسکو هشدار داده که کشورهای تحریم کننده، گاز و نفتی از روسیه دریافت نخواهند کرد.

مسکو به این باور است که تحریم‌های ایجاد شده هیچ تاثیری منفی را بالای این کشور وارد نکرده است؛ اما بر عکس کشورهای تحریم کننده آسیب بیشتری را دیده اند و با بحرانی بی گازی، بی نفتی، بیکاری و افزایش قیمت های گاز و برق روبرو شده‌اند.

اما آنچه نگران کننده است برای مردم اروپا این است که در زمستان پیش رو چگونه بتوانند زندگی خود را با توجه به افزایش قیمت‌ها پیش ببرند. به همین دلیل، اروپا گواه اعتراضات متعدد در ماه‌های پسین بود.

وضعیت پیش آمده بهترین فرصت برای کشورهای صادرکنندۀ نفت در آسیا است.