جمعه, ۴ جوزا ۱۴۰۳

در راستای همگرایی منطقه‌ای

GHQxn1TW4AAsZbO

مریم نواز تاریخ‌ساز شد

26 February 2024

مریم نواز به نخستین زن در تاریخ پاکستان تبدیل شد که وزیر ارشد بزرگترین ایالات پاکستان(پنجاب) می‌شود.

به گزارش کشورنیوز، او امروز در کنار نوازشریف پدر و شهباز شریف کاکایش سوگند خورد و گفت که پنجاب را به مرکز اقتصادی پاکستان تبدیل میکند.

او موفقیت تاریخ اش را به زنان پاکستان تقدیم کرد و گفت که زن بودن مانع رسیدن به رویاهای شما نخواهد شد. مریم نواز با اشاره به خشونت علیه زنان در کشورش گفت که آزار و اذیت زنان خط قرمز اوست.

مریم نواز با اشاره به سرنگونی حکومت و زندانی شدن پدرش گفت که در پی انتقام گیری از مخالفان نیست و درهای اتاق و قلبش برای مخالفان باز خواهد بود.

مریم نواز پس از بی نظر بوتو که دو دوره در سال‌های ۱۹۸۸ تا۱۹۹۰ و همچنان ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ نخست‌وزیر بود، به مهمترین چهرۀ سیاسی زن در تاریخ پاکستان تبدیل شده است.

مریم نواز درحالی به عنوان وزیر ارشد پنجاب انتخاب می شود که در همسایگی پاکستان(افغانستان) زنان اجازۀ کار، رفتن به مکتب، دانشگاه، پارک، حمام و آرایشگاه ندارند و برای سفر و بیرون‌شدن از خانه نیاز به محرم شرعی دارند.