دوشنبه, ۲۹ سنبله ۱۴۰۰

در راستای همگرایی منطقه‌ای

13990521000732_Test_PhotoN

نخستین محموله تجاری ایران از راه افغانستان به اوزبیکستان صادر شد

۲۲ اسد ۱۳۹۹

اولین محموله آزمایشی شامل دوکانتینر اموال تجارتی ( تایرو چای خشک) از کریدور ترانزیتی ایران، افغانستان و اوزبیکستان برای نخستین بار از بندر عباس ایران به مقصد اوزبیکستان از مسیر افغانستان تحت سیستم کنوانسیون جهانی تیر آغاز گردید.

به گزارش خبرگزاری کشور، آغاز اولین محموله آزمایشی از این کریدور، نشان‌دهنده آن است که رهبری حکومت افغانستان در قسمت توسعه ترانسپورت، ترانزیت و تجارت در قلمرو خود و اتصال کشورهای آسیای میانه بوده که این مسیر کوتاه کم هزینه و همچنان نقش موثر را در راستای توسعه همکاری‌های منطقه‌یی را دارد.

در همین حال، حسنی مبارک عزیزی معین پالیسی و تخنکی وزارت ترانسپورت، افتتاح و آغاز اولین محموله آزمایشی این کریدور را در قسمت تحکیم و توسعه روابط ترانسپورتی و ترانزیتی مهم عنوان نموده تاکید نمود که رهبری وزارت ترانسپورت در تلاش است تا روابط بهتر ترانسپورتی را با کشورهای منطقه و همسایه تامین نموده و از نقطه وصل که افغانستان قرار دارد جهت رشد اقتصادی استفاده درست نمایند.

این محموله تحت سیستم جهانی تیر از بندر عباس ایران با وسایط شرکت ترانسپورتی افغان تیر بارگیری و به مقصد اوزبیکستان حرکت نموده است.

قابل تذکر است، بربنیاد فیصله جلسه ششم کمیته ملی تیر، این اولین بار است که آغاز عملیات تیر برای این محموله از دوغارون ایران بوده و اختتام عملیات تیر در بندر حیرتان صورت می‌گیرد.

 

اوزبیکستان,حسنی مبارک عزیزی,کشورنیوز,محموله تجاری,نخستین محموله ترانزینی ایران به اوزبیکستان,وزارت ترانسپورت