سه شنبه, ۱۹ حوت ۱۳۹۹

در راستای همگرایی منطقه‌ای

141949727_4003008523077954_3317787584092252320_n

اتهامات سنگین ارگ بر وزیر مالیۀ مخلوع

۰۴ دلو ۱۳۹۹

رییس‌جمهوری، عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه را به خاطر «سرپیچی از فرمان رییس جمهوری، ضعف مدیریتی و عدم تعهد به حکومت‌داری خوب» برکنار کرد.

به گزارش خبرگزاری کشور، ادارۀ امور ریاست جمهوری با نشر حکم برکناری وزیر مالیه، اعلام کرد که محمد خالد پاینده به حیث سرپرست وزارت مالیه معرفی شده است.  

در حکم ریاست جمهوری دلایل عزل وزیر مالیه تعلل در جمع آوری عواید، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری‌های غیر قانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی های، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش های حکومتداری خوب و رعایت ننمودن ماده ۷۷ قانون اساسی کشور در وظایف محوله و سرپیچی از احکام و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، عنوان شده است.

عبدالهادی ارغندیوال رییس حزب اسلامی افغانستان، در آغاز تشکیل حکومت جدید به وزارت مالیه معرفی شد.

ارغندیوال رییس حزب اسلامی افغانستان است.

اداره امور,ارغندیوال,ارگ,وزارت مالیه