دوشنبه, ۲۹ سنبله ۱۴۰۰

در راستای همگرایی منطقه‌ای

thumbs_b_c_5de1395e08e820c12cbc5664de423db8

اشرف‌غنی به تاجیکستان می‌رود- امام‌علی رحمن به کابل دعوت شد

۰۳ سنبله ۱۳۹۹

رؤسای جمهور افغانستان و تاجیکستان در تماس تلیفونی، دربارۀ تجارت، ترانزیت، تقویت همکاری‌های منطقوی و افزایش همکاری‌ها در امتداد سواحل دریای آمو صحبت کردند.

براساس خبرنامۀ ارگ، اشرف‌غنی در صحبت با امام علی رحمان گفت که سرحد افغانستان و تاجیکستان به نقطۀ دوستی و پیشرفت مبدل می‌گردد و نمونۀ دوستی و همکاری خوب میان دو کشور همسایه خواهد بود.

امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از پروسۀ صلح به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان حمایت قوی کرد و وعده داد که تاجیکستان در نشست‌های منطقه ی و بین المللی در کنار افغانستان خواهد بود و از موقف حکومت افغانستان حمایت می‌نماید.

امام علی رحمان از اشرف غنی به خاطر گسترش روابط دوجانبه و چندین جانبه و توسعه همکاری ها، دعوت کرد که به تاجیکستان سفر نماید و آقای غنی این دعوت را پذیرفت و از امام علی رحمان به خاطر سفر به افغانستان نیز دعوت به عمل آورد.

هر دو جانب توافق کردند که تحت ریاست حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه، هیئت بین الوزارتی در روزهای نزدیک به تاجیکستان سفر نماید و روی آجندای نشست رؤسای جمهور تاجیکستان و افغانستان به خاطر همکاری های بیشتر، کار کند.

در اخیر این صحبت تیلفونی، توافق شد که هیات افغانستان با هیات تاجیکستان در مورد مسایل سیاسی میان دو کشور، همکاری های اقتصادی و امنیتی به ویژه مبارزه علیه تروریزم و مواد مخدر، نیز بحث و تبادل نظر نمایند.

 

اشرف غنی,افغانستان,امام علی رحمن,تاجیکستان,صلح,منطقه