پنج شنبه, ۳۰ جدی ۱۴۰۰

در راستای همگرایی منطقه‌ای

226214264_4161604200582457_6166719400297319411_n

اشرف‌غنی: تسلیم طرح‌های بربادی نمی‌شوم

29 July 2021

اشرف‌غنی رییس جمهور افغانستان پنجشنبه در مراسم گرامیداشت از روز ملی بیرق گفت که تسلیم طرح های بربادی افغانستان نمی‌شویم.

به گزارش خبرگزاری کشور، غنی بدون اینکه از کشوری نام ببرد، گفت که بیگانگان و شبکه‌ها می‌خواهند کشور را به میدان جنگ مبدل سازند.

وی افزود که بیرق ما نشانۀ افتخار و وحدت ماست و نیروهای پرافتخار امنیتی و دفاعی همه روزه برای حفظ و به اهتزار نگهداشتن آن، فداکاری می کنند.

رئیس جمهور گفت که ورزشکاران ما این بیرق را در میادین ملی و بین المللی به اهتزار درآوردند و از زنان افغانستان بخاطر ایستادگی شان در حفاظت از ارزش ها و همچنان اتحاد و همبستگی و موقف قوی شان در حمایت از جمهوریت و بیرق ملی و به همینگونه از جوانان که به این بیرق به چشم امید می نگرند، ابراز امتنان می کنم.

رئیس جمهور غنی با بیان اینکه بیرق تمثال استواری، عزم و ارادۀ ملی ماست، تصریح کرد که بیرق سمبول حب الوطن است، افغان ها همیشه حب الوطن قوی داشته اند. 

رئیس جمهور افزود علمای جهان اسلام به ویژه در نشست اخیر شان در عربستان سعودی که علمای پاکستان نیز حضور داشتند، تاکید کردند که جنگ افغانستان هیچگونه مشروعیت اسلامی ندارد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که ما تسلیم طرح های بربادی افغانستان نمی شویم که بیگانگان و شبکه ها می خواهند کشور را به میدان جنگ مبدل سازند.

رئیس جمهور غنی خطاب به طالبان، گفت که آیا به منافع ملی افغانستان متعهد هستید، یا به شبکه ها، آیا می خواهید تخم نفاق بپاشید و آبادی ها و بنیادهای ملی ویران گردد.

رئیس جمهور گفت که صدای ما، صدای صلح است و تمام افغان ها به صلح اجماع دارند، صلح باعزت و پایدار که آینده همه در آن محفوظ باشد.

رئیس جمهور کشور اضافه کرد که ما نیت، برنامه و پلان واضح برای تغییر داریم، نیت ما حفظ ارزش ها، آوردن صلح پایدار و ایجاد نظم در داخل کشور است. پلان عمل آماده می باشد و بزودی شاهد تغییرات خواهید بود.

افغانستان,صلح,طالبان,غنی