سه شنبه, ۴ ثور ۱۴۰۳

در راستای همگرایی منطقه‌ای

haqanii

انتقاد تند رهبر شبکۀ حقانی از انحصار نظام طالبان

11 May 2023

سراج‌الدین حقانی، وزیر داخلۀ طالبان و رهبر شبکۀ حقانی روز پنجشنبه در مراسم یادبود از دهمین سالروز مرگ ملاعمر رهبر طالبان در کابل گفت که نباید نظام را کوچک و منحصر به افراد متعلق به یک مدرسه ساخت.

به گزارش کشورنیوز، حقانی گفت که در نظام باید همه سهیم باشند و نظام کنونی به خاطر افراد نه، بل به خاطر ساختن کشور به میان آمده بود.

این اظهارات درحالی صورت می‌گیرد که طالبان پس از رسیدن به قدرت، اداره‌های دولتی را از حضور افراد متخصص و مسلکی تصفیه کرده و نیروهای جنگی خویش را در رده‌های بالا و مسلکی و تخصصی دولت جابجا کرده‌اند.

حسن حقانی، نویسندۀ پاکستان در کتاب تازه‌اش دربارۀ طالبان گفت که تنها ۱۳ تن از وزرای رژیم طالبان از مدرسۀ حقانیه پاکستان فارغ شده‌اند.

اما ملایعقوب وزیر دفاع طالبان و فرزند ملا عمر می‌گوید که برخی افراد از داخل کشور نظام طالبان را تخریب می‌کنند. یعقوب بدون اینکه از فردی نام ببرد، گفت که این افراد با استخبارات خارجی همسو هستند و برای دورساختن مردم از امارت اسلامی کار می‌کنند.

از دو سال بدین‌سو گزارش‌هایی دربارۀ اختلاف شبکۀ حقانی با رهبری طالبان که در کندهار مستقر است، وجود دارد. رهبری طالبان به تدریج اختیارات و صلاحیت‌های شبکۀ حقانی را گرفته است.

جامعۀ بین‌المللی و کشورهای منطقه همواره از طالبان خواسته‌اند که حکومت همه شمول تشکیل بدهند و زمینۀ مشارکت اقوام، مذاهب و اقلیت‌ها را در نظام فراهم سازند. اما طالبان می‌گویند که نظام آنها همه شمول است و حضور چهره‌های رژیم قبلی در نظام برای آنها غیرقابل قبول است.