دوشنبه, ۶ سرطان ۱۴۰۱

در راستای همگرایی منطقه‌ای

286806270_10160147530014717_3218229050783206720_n

برگشت عبدالله به‌آغوش طالبان

11 June 2022

داکتر عبدالله رییس پیشین شورای عالی مصالحه، امروز پس از ۴۳ به افغانستان برگشت و با استقبال مقامات طالبان در میدان هوایی کابل روبرو شد.

داکتر عبدالله با برگشت به کابل، نقش مهمی در مشروعیت‌بخشی به‌طالبان در سطح داخلی و بین‌المللی ایفا کرد. از اظهاراتش در میدان هوایی کابل بر می‌آید که تلاش دارد در نقش رهبر اپوزیسیون سیاسی طالبان در کابل کار کند؛ اقدامی‌که به‌معنای به‌رسمیت‌شناسی طالبان در سطح داخلی می‌باشد!

اما بسیاری از جریان‌ها و احزاب بدین باور هستند که طالبان باوری به مبارزۀ مسالمت‌آمیز سیاسی ندارند و هرگونه گفت‌وگو و مذاکره با این گروه محکوم به شکست است و تنها با زبان تفنگ با طالبان می‌توان سخن گفت. اما داکتر عبدالله با جداکردن راهش از اپوزیسیون مسلح، در پی بازکردن جای پای برای مبارزۀ سیاسی در سایۀ رژیم طالبان است.

داکتر عبدالله با وجود تجربۀ زندگی زیر چتر حاکمیت طالبان در هشت ماه گذشته، هنوزهم فکر می‌کند که می‌توان از طریق دیالوگ با طالبان کنار آمد و کار کرد.

رییس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، فکر می‌کند که طالبان به ساده‌گی از قدرت کنار نخواهند رفتِ بنابراین باید راهی برای تعامل با این گروه پیدا شود.

او با برگشت به افغانستان گامی مهمی در راستای اعتمادسازی با طالبان برداشت. اما دیده شود که طالبان باردیگر به وی اجاز‌ۀ سفر و بیرون‌شدن از افغانستان خواهند داد و یا خیر.

 

برگشت از دهلی,داکتر عبدالله,طالبان,کابل,میدان هوایی کابل