سه شنبه, ۴ ثور ۱۴۰۳

در راستای همگرایی منطقه‌ای

Khalil-Rahman-Haqqani

تهدید طالبان و احتمال بازگشایی سفارت دوشنبه در کابل

15 February 2024

خلیل‌الرحمن حقانی، از رهبران شبکۀ حقانی به کشورهایی‌که از مخالفان سیاسی و نظامی این گروه میزبانی می‌کنند، هشدار داد.

حقانی گفت که هرگونه حمایت مالی، نظامی، سیاسی و دیپلماتیک از مخالفان، بی‌پاسخ نمی‌ماند.

تهدید سردستۀ شبکۀ حقانی متوجه کشورهای ایران و تاجیکستان است که عملاً سران جبهۀ مقاومت ضد طالبان را میزبانی می‌کنند. دفاتر جبهۀ مقاومت ملی در مشهد و تهرانِ ایران و دوشنۀ تاجیکستان فعالیت دارد.

ایران روابط نزدیکی با طالبان دارد. اما تاجیکستان تنها کشوری در منطقه است که روابط دیپلوماتیک و سیاسی با طالبان ندارد.

هرچند منابع می‌گویند که مذاکرات فشرده‌یی میان طالبان و دوشنبه در جریان است و احتمالا دوشنبه نیز بخشی از سفارتش را در کابل بگشاید.