پنج شنبه, ۵ جوزا ۱۴۰۱

در راستای همگرایی منطقه‌ای

dbbc3a11-5127-49d8-9890-77e362fe11dd

دستورنامۀ طالبان به رستورانت‌ها: از پخش موسیقی خودداری کرده و مانع حضور زنان بی‌حجاب شوید

27 December 2021

جمشید یما امیری

طالبان چهار ماه پس از پیروزی، برنامه‌های سخت‌گیرانۀ شان را اجرایی می‌سازند. منابع در کابل می‌گویند که مأموران طالبان روز یکشنبه به برخی کافه‌ها و رستورانت‌ها در شهرکابل نامۀ رسمی ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر را رسانده‌اند که بربنیاد آن، کافه‌ها و رستورانت‌ها‌ از پخش موسیقی خودداری کرده و اجازۀ ورود زنان بی‌حجاب و بدون محرم را ندهند.

مسوول یکی از کافه‌ها در شهر کابل به خبرگزاری کشور گفت که دیروز مقامات ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر به کافه آمده بود و نامۀ رهبری طالبان را قرائت کرد. بربنیاد دستورنامۀ طالبان، پس از این رستورانت‌ها نباید موسیقی پخش کنند و زمینۀ ورود افراد بی‌حجاب را فراهم سازند. همچنان، طبق نامۀ ادارۀ امر به معروف، مردان باید طبق شریعت اسلامی از تراشیدن ریش خودداری کرده و صورت خویش را طبق سنت عیار سازند.

مسوول یکی از کافه‌ها در شهر نو کابل گفت که فضا برای فعالیت آنان محدود شده است. او گفت که با وجود جداسازی اتاق مردانه و زنانه، هنوز قناعت طالبان فراهم نشده است.

در همین حال، از دو روز بدین‌سو ادارۀ امر به معروف طالبان، از طریق بلندگوی نصب شده در موترها در سطح شهر به خوانش دستورنامۀ ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر پرداخته‌اند.

آنان از مردم خواسته‌اند که نماز را با جماعت ادا سازند.

همچنان، طالبان از چند روز بدین‌سو به بازرسی موبایل‌های شخصی شهریان کابل می‌پردازند. آنها در برخی نواحی کابل باشندگان کابل را در راه‌روها متوقف ساخته و به تفتیش موبایل‌ها می‌پردازند.

پیشتر دستورنامۀ طالبان به راننده‌های تکسی منتشر شد که در آن از راننده‌ها خواسته شده بود که از حمل زنان نامحرم و بی حجاب خودداری نمایند.

طالبان گفته‌اند که در راستای تطبیق شریعت اسلامی پروای مطالبات جامعۀ بین‌المللی را ندارند.

جامعۀ جهانی از طالبان خواسته که اگر خواستار به رسمیت‌شناسی از سوی جامعۀ جهانی هستند، باید به حقوق و آزادی‌های اجتماعی زنان و تکثر سیاسی و اجتماعی افغانستان احترام بگذارند.

ادارۀ امر به معروف,افغان,ریش,زنان,طالبان,نماز