دوشنبه, ۱۵ قوس ۱۴۰۰

در راستای همگرایی منطقه‌ای

ac3585c7-05b3-49ea-9bba-e2cdadb5fea8

دست‌زدن به لانۀ زنبور!

30 October 2020

امیری

میلاد پیغمبر اسلام ص با اظهارات اسلام‌ستیزانۀ مکرون، سربریدن کاریکاتوریست فرانسوی و اعتراضات در جهان اسلام همزمان شده است. توهین به نمادها و سمبول‌های ادیان، مذاهب و فرقه‌های اجتماعی مردود و محکوم است. رواداری مذهبی، احترام به عقاید و تکثر سنت‌های اجتماعی- فرهنگی، اصل بنیادین و پذیرفته‌شدۀ نظام‌های مردم‌سالار است. رفتار کاریکتاتوریست و معلم فرانسوی، توجیه‌ناپذیر و ضد ارزش‌هایی است که دنیای غرب به آن فخر می‌کنند!

حضرت محمد (ص) از جملۀ اثرگذارترین و محبوب‌ترین چهره‌های تاریخ بشریت است. توهین به جایگاه و مقام آخرین فرستادۀ خداوند(ج)، ناپذیرفتنی و محکوم است. این گونه اقدامات ضمن این‌که فضای احترام، اطمینان و اعتماد را در سطح جهان نابود می‌کند، به ملتهب‌شدن اوضاع و تقویت حس انزجار، نفرت و کینه در میان گروه‌های مذهبی می‌انجامد.

رفتار جوانان تندرو مسلمان به‌ویژه سربریدن کاریکاتوریست فرانسوی و در ادامه به کام مرگ فرستادن سه تن دیگر در نزدیک کلیسایی در فرانسه، بیشتر از این‌که انتقام از مکرون و دولت فرانسه باشد، ضربۀ جبران‌ناپذیر به پیکر دین مقدس اسلام است. این‌گونه اقدامات داعش‌مآبانه، به‌بدنام‌سازی اسلام و ارایۀ چهرۀ خونین و خشونت‌بار از مسلمانان می‌انجامد. اقدامات تندروانه و مرگ‌آفرین، به افزایش صف‌بندی‌های مذهبی- اجتماعی انجامیده که متأسفانه قربانیان اصلی آن هم مسلمانان هستند. چنانچه، اقدامات اخیر تروریستی در فرانسه، فضا را به مهاجرین و مسلمانان در غرب به ویژه فرانسه تنگ ساخته است.

امروز تقریباً در اکثریت کشورهای جهان اسلام در مخالفت با موضع‌گیری‌های رییس‌جمهور فرانسه تظاهرات برپا شد. در اکثر مساجد پایتخت و شماری از ولایات افغانستان نیز نشست‌هایی اعتراضی برپا گردید.  

 در کابل، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، با برپایی نشستی اعتراضی خواهان اخراج سفیر فرانسه و قطع روابط دیپلوماتیک کابل با پاریس گردید. ستار خواصی، از نزدیکان حکمتیار، وعدۀ برپایی امارت اسلامی را در فرانسه داد! خواصی درحالی از برپایی نظام اسلامی در فرانسه سخن می‌زند که هم اکنون، شماری از کشورهای اسلامی از شمال افریقا تا خاورمیانه در کنترل و قیمومیت کامل فرانسه قرار دارند. سودای مستعمره‌ساختن فرانسه رویای باطلی است که چهره‌های تندرو و افراطی افغانستان می‌توانند در سر بپرورانند. در میان مدافعین پروپاقرص مسلمانان، چهره‌هایی را می‌شناسم که از هیچ فرصت و روزنه‌یی برای تاراج دارای عامه صرفه نکرده‌اند؛ اما وقتی بحث مسایل اسلامی پیش می‌آید، طوری رفتار می‌کنند که گویی نایب خلیفۀ خداوند در روی زمین باشند!

یکی از این چهره‌ها نمایندۀ سابق ماست که ۱۵ سال پیش نان خوردن نداشت؛ اما اکنون میلیاردر است و صاحب جایداد و دارایی فرامرزی.  این چهره‌ها به وضوح دین را سپر فساد خویش قرار داده‌اند. وقتی رویداد فرانسه را محکوم می‌کنیم، رسالت و مسوولیت ماست که به محکومیت و سرزنش این چهره‌های بدنام نیز بپردازیم.

 

اسلام,سربریدن,فرانسه,کابل,کاریکاتوریست,مکرون