یکشنبه, ۲۵ میزان ۱۴۰۰

در راستای همگرایی منطقه‌ای

204534386_4051868691556009_6837243715994464305_n

رهبران سیاسی: صف واحد برای حفظ نظام ضروری است

۳۱ جوزا ۱۴۰۰

شورای عالی دولت امروز در ارگ تدویر جلسه داد. در این جلسه، صلح اولویت خوانده شد و بر اجماع و صف واحد برای حفظ نظام تأکید صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری کشور، اعضای جلسه تاکید کردند که پروسه صلح اولویت جمهوری اسلامی افغانستان بوده و تمام قدم های بعدی در این روند با تفاهم و اجماع لازمی برداشته خواهد شد.

همچنان در جلسه تاکید شد که صف واحد و اجماع قوی سیاسی برای تحکیم صلح و ثبات، استحکام نظام جمهوری و حمایت از نیرو های قهرمان ملی و دفاعی کشور امر حتمی و ضروری بوده و از حمایت قوی مردمی از نظام جمهوری برای تحکیم ثبات استفاده اعظمی صورت گیرد.

در این مجلس در باره سفر متوقعه رییس جمهوری اسلامی افغانستان و هیات همراه به ایالات متحده امریکا مشوره صورت گرفته و این سفر پر اهمیت خوانده شد.

در اخیر مجلس رییس جمهور تدویر همچون مجالس را برای استحکام صف واحد و تحکیم هر چه بیشتر اجماع سیاسی با اهمیت شمرده و فیصله شد تا این مجالس ادامه یابند.

جلسه شورای رهبری دولت درحالی تدویر می‌یابد که رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رییس شورای مصالحه پایان هفته جاری به دعوت رییس جمهور امریکا به واشنگتن می‌روند.

این سفر با توجه به خروج نیروهای خارجی تا ماه سپتمبر و تشدید جنگ و درگیری در افغانستان حایز اهمیت خوانده می‌شود.

افغانستان,امریکا,شورای دولت,عبدالله,غنی,کرزی