دوشنبه, ۷ میزان ۱۳۹۹

در راستای همگرایی منطقه‌ای

58d52ea025b256e4ce8690fddc53cbd4_3_XL

سفر اتمر به تاشکند- توافق روی انتقال برق

۰۷ سنبله ۱۳۹۹

افغانستان و ازبیکستان قرارداد ده سالۀ انتقال برق را به امضا رسانیدند. این قرارداد در سفر محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان به تاشکند به امضا رسیده است.

حنیف اتمر در سفر به تاشکند با عزیز کاملوف وزیر خارجۀ ازبکیستان دیدار کرد.

وزارت خارجۀ افغانستان در خبرنامه‌یی گفت: در این دیدار که در فضای اعتماد، سطح بلند تفاهم و درک عمیق متقابل برگزار شد، دو جانب روی امضای قرارداد انتقال برق میان شرکت برشنا و وزارت انرژی ازبیکستان و همچنان گسترش همکاری‌ها در عرصه‌‌های تجارت و ترانسپورت به توافق رسیدند. افزون بر این، دو طرف در مورد اهمیت صلح و نقش ازبیکستان در تامین صلح و اجماع منطقه‌يی بحث‌ و تبادل نظر کردند.

آقای کاملوف در بارهٔ جایگاه مهم افغانستان در سیاست خارجی ازبیکستان صحبت کرده گفت: امیدواریم که این سفر تاریخی همکاری‌های سیاسی و‌ اقتصادی دو کشور را ارتقاء داده و روابط‌ ما را در زمینه‌های تجارت، ترانسپورت، انتقال برق و انرژی بیشتر از بیش گسترش دهد. آقای کاملوف بر حمایت ازبیکستان از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانستان و موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرده افزود: امیدواریم که شاهد آغاز عاجل مذاکرات میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان باشیم.

آقای اتمر با سپاسگزاری از حمایت ازبیکستان از روند صلح و موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد لزوم آغاز زود‌هنگام مذاکرات صلح، حفظ نظام جمهوری و دستآوردهای ۱۹ سال گذشته به منظور تامین صلح پایدار به آقای کاملوف معلومات داد. آقای اتمر اطمینان داد که ارادهٔ قوی برای تقویت و گسترش روابط با ازبیکستان در نزد رهبری جمهوری اسلامی افغانستان وجود دارد. وی افزود که ما خواهان ارتقای روابط سیاسی،‌ اقتصادی و فرهنگی با کشور دوست و همسایه ازبیکستان استیم.

در پایان، هر دو جانب روی تدوین نقشهٔ راه، به هدف توحید دیدگاه‌های رهبران دو کشور، که در جریان مکالمه تلیفونی شان ماه قبل به‌منظور توسعه و گسترش دراز مدت روابط مطرح کرده بودند، توافق کردند.