چهارشنبه, ۱۵ اسد ۱۳۹۹
106994749_3208660489214099_1960815040309580913_o

سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات افتتاح شد

۱۲ سرطان ۱۳۹۹

کمیسیون دسترسی به اطلاعات، سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات را، رسماٌ افتتاح کرد.

لطیف محمود، رییس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت با استقبال از این اقدام کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفت: افتتاح این سیستم گام اساسی از سوی این کمیسیون در راستای اطلاع رسانی است.

او با تأکید بر آنکه آزادی بیان از ۱۸ سال به اینسو رشد بلندی دارد افزود که حکومت همچنان تلاش می کند تا تسهیلات لازم را در راستای گردش اطلاعات فراهم نماید.

عین الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، در این نشست که از سوی این کمیسیون به منظور افتتاح سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات، در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت برگزار شده بود، گفت: هدف ایجاد این سیستم  دسترسی به شفافیت وختم فرهنگ محرمیت است.

او تأکید کرد مصونیت وپایداری اطلاعات، استفاده از تکنولوژی، افزایش میزان پاسخگویی ومحرک ساختن نقش دسترسی به اطلاعات، از اهداف اساسی ایجاد سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات می باشد.

بهادری افزود که سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات، ظرفیت بررسی بیش از ۴۰۰ تقاضا در یک ثانیه را دارد ومتقاضیان اطلاعات می توانند از هر نقطه کشور در صورت دسترسی داشتن به انترنت، از این سیستم استفاده کنند واطلاعات مورد نیاز شان از هر اداره، به دست آورند.

عزت الله ادیب، مسوول تحقیق دیدبان شفافیت افغانستان، دسترسی به اطلاعات را حق بشری دانست و افتتاح سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات را در این راستا گام مهم وحیاتی عنوان کرد.

او در همین حال از حکومت خواهان همکاری بیشتر در زمینه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات شد.

نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در نشست افتتاح سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات گفت: اطلاعات ملکیت مردم است وحق دسترسی به آن، به عنوان کلیدی ترین حقوق بشری، مطرح می باشد.

دانش کروخیل، مسوول خبرگزاری پژواک نیز گفت که با ایجاد سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات، اکنون هر ژورنالیست از هر نقطه کشور می تواند به آسانی پرسش خود را با مسوولین مطرح کرده و پاسخ در یافت نماید.

بهادری,دانش کروخیل,دسترسی به اطلاعات,رییس مرکز رسانه های حکومت