سه شنبه, ۶ عقرب ۱۳۹۹

در راستای همگرایی منطقه‌ای

Attack_3.focal-860x484

طالبان به باشندگان کابل: به برنامۀ امنیتی ما اعتماد کنید

۲۲ میزان ۱۳۹۹

در پی افزایش جرم‌های جنایی در کابل، طالبان به پخش شب‌نامه در اطراف پایتخت روی آورده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کشور، ویدیویی در شبکه‌های دست به دست می‌شود که در آن افراد وابسته به طالبان شب‌نامه‌هایی را توزیع می‌کنند و از مردم می‌خواهند که به برنامۀ امنیتی طالبان اعتماد کنند.

یک باشندۀ «ارزان قیمت» در ناحیۀ دوازدهم کابل به خبرگزاری کشور گفت که یک عضو طالبان، نامه‌یی را به وی داد که در آن از برنامۀ امنیتی آن گروه برای تأمین امنیت و مبارزه با جرایم و دزدان یادآوری شده است.

در روزهای پسین، جرایم جنایی و سرقت‌های مسلحانه در حوزه‌های ۲۱ گانۀ کابل، افزایش یافته است.

در یک مورد، دزدان با یورش به دواخانه‌یی در دشت برچی از مربوطات حوزه هژدهم پولیس، یک داکتر را به ضرب گلوله کشتند.

به دنبال این رویداد، کاربران شبکه‌های اجتماعی کارزاری را زیر نام “کابل امن نیست” راه‌اندازی کرده و از مقام‌های امنیتی خواهان مبارزه جدی علیه مجرمین شده‌اند.

مسوول یک داروخانه در خیرخانه نیز به خبرگزاری کشور گفت که هفت سارق مسلح، شب‌هنگام به دواخانۀ وی در ناحیۀ یازدهم یورش برده و پول نقد و اجناس قیمتی به‌شمول موبایل‌ها را با خود برده‌اند.

به دنبال افزایش انتقادها از نحوۀ عملکرد پولیس، وزیر امور داخله، شب‌هنگام در دیدار از حوزۀ پنجم امنیتی، به پولیس دستور داد که بر مجرمان رحم نکنند. او گفت که پولیس بی‌درنگ بر مجرمان و سارقان شلیک کنند.

طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله گفت که در شهر کابل وضعیت امنیتی باید هرچه زودتر تغییر کند.

آقای اندرابی ضمن دستور شلیک بر مجرمین خطاب به پولیس گفته است: “مجرم نباید در شهر کابل آزاد گشت ‌و گذار کند، بزنید و سرکوب‌اش کنید.”

وضعیت امنیتی در حالی رو به وخامت می‌گراید که نیروهای امنیتی به منظور تأمین امنیت و مبارزه با جرایم جنایی و هراس‌افگنانه طرح میثاق امنیتی را به اجرا در آورده بودند.

بربنیاد طرح میثاق امنیتی، همکاری نیروهای امنیتی با مردم افزایش می‌یابد و پولیس مردمی ایجاد می‌شود.  

پایتخت,جرایم جنایی,شبنامه طالبان,کابل