دوشنبه, ۶ سرطان ۱۴۰۱

در راستای همگرایی منطقه‌ای

WhatsApp Image 2022-06-08 at 11.40.04 AM

غالب ناخواسته راز برگشتش را فاش کرد

08 June 2022

جمشید یما امیری

 

امان‌الله غالب رییس سابق شرکت برشنا پس از برگشت به کابل و در دیدار با متقی وزیر خارجۀ طالبان به گونۀ ناخواسته از راز برگشتش پرده برداشت. او گفت: «در بیرون از کشور برای کمک به هموطنان ما بنیادی را نیز اساس گذاشته‌ایم.»

غالب و شماری دیگر از چهره‌هایی‌که در ماه‌های پسین به کشور برگشته‌اند، هیچ نوع تعلق عاطفی و اخلاقی به افغانستان ندارند. آن‌ها برگشته‌اند که از بحران انسانی و بشری کنونی در افغانستان به حیث یک فرصت استفاده کرده و پروژه بگیرند و به دارایی و ثروت بادآوردۀ شان بیافزایند.

چهره‌هایی چون فاروق وردک، امان‌الله غالب و چهار چهار کلاه دیگر،‌ به مفت‌خوری و ثروت‌اندوزی عادت کرده‌اند. برای آ‌ن‌ها تبعید خودخواسته و بدون درآمد و عاید‌ طاقت فرساست.

نکته مهم این است که غالب و وردک هر دو متهم به فساد هستند. فساد وردک آفتابی شد و نهادهای جهانی نیز بر آن صحه گذاشتند. اما پروندۀ فساد او در برشنا مستور مانده است. در دورۀ ریاست برشنا، بیش از یک میلیارد دالر از برشنا به سرقت برده شده است.

پیشتر، ظریفه غفاری شهردار میدان وردک اخیراً از آلمان به کابل برگشت. برگشت او سر وصدایی کلان رسانه‌ای را به همراه داشت. طالبان پدر ظریفه غفاری را که افسر بلند رتبۀ ارتش بود، به قتل رسانده بودند. به همین دلیل، او به خاطر اینکه زن بود و هم ‌پدرش را طالبان کشته بودند، با انتقادهای زیادی روبرو شد. اما ظریفه غفاری از برگشت به کابل و حضورش در قلمرو تحت حاکمیت طالبان دفاع کرد. اما به محض این‌که پول و دارایی خویش را از بانک بیرون کرد و منابع و امکانات برجا مانده را جابجا ساخت، دوباره بیرون شد و به دشنمان‌گویی طالبان پرداخت.

شک نداشته باشید که سفر مقامات پیشین دولتی به کابل اهداف شخصی و مالی دارد. اما آ‌ن‌ها با برگشت‌شان به کابل به برنامۀ کمیسیون برگشت شخصیت‌های طالبان معنا می‌بخشند. طالبان تلاش دارند از برگشت مقامات دولت پیشین در راستای کسب مشروعیت داخلی و بین‌المللی استفاده کنند. اما برگشت مقامات فاسد گذشته نه تنها به طالبان مشروعیت نمی‌بخشد، بل وجبهۀ قومی و گروهی آن را برجسته تر می‌سازد و صفوف را روشن‌تر می‌سازد.

 

امان الله غالب,طالبا,فاروق وردک,کابل,کمیسیون تماس با شخصیت ها,ن