سه شنبه, ۳۱ حمل ۱۴۰۰

در راستای همگرایی منطقه‌ای

159320037_3756667484409466_658025181603906685_o

غنی، محقق را «بازوی دفاع از جمهوریت» خواند

۲۱ حوت ۱۳۹۹

محمد محقق امروز رسماً به عنوان مشاور ارشد سیاسی و امنیتی ریاست‌جمهوری به کار آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری کشور، در مراسمی‌که بدین مناسبت در ارگ برگزار شده بود، اشرف‌غنی رییس جمهور کشور گفت که محقق از نگاه امنیتی وجب وجب اراضی افغانستان را می‌شناسد و از حال و احوال مردم آگاهی کامل دارد. بناً از دانش، تجربه و مشورۀ شان استفاده همه جانبه صورت خواهد گرفت.

رییس جمهور از رویداد کشته‌شدن باقر محقق یادآوری نموده، گفت که صلابت تان در آن روز یک مثال بارز برای هر افغان است که با وجود این فاجعۀ عظیم، مسایل ملی را اهمیت می‌دهید و به آن تمرکز می‌نماید.

رییس جمهور کشور تصریح کرد که در هر دو هفته برعلاوۀ جلسات دیگر، با استاد محمد محقق جلسات یک به یک خواهم داشت و در آن، مسایلی که به تفکر مشترک و تصامیم عاجل نیاز دارند صحبت خواهد شد.

وی در اخیر سخنانش از استاد محمد محقق بخاطر اینکه تجربه، دیدگاه و ارادۀ خویش را در خدمت مردم قرار داده است و بازوی قوی دفاع از جمهوریت، ارزش های قانون اساسی و صلح پایدار می باشد، ابراز امتنان نمود.

سپس، محمد محقق صحبت نمود و ضمن ابراز تشکر صمیمانه از اعتماد رییس جمهور، گفت: در این شرایط حساس ایجاب می کند که همۀ ما دست به دست همدیگر بدهیم.

وی قوت و امانت را در انجام وظیفه شرط اساسی دانسته، گفت: اطمینان میدهم که وظیفۀ محوله را با صداقت، پشتکار و امانتداری انجام دهم و با توجه به ۴۲ سال تجربۀ نظامی، سیاسی و امنیتی، بخاطر خیر و فلاح مردم تلاش خواهم کرد.

ارگ,ریاست جمهوری,غنی,محقق,مشاور ریاست جمهوری