سه شنبه, ۱۹ حوت ۱۳۹۹

در راستای همگرایی منطقه‌ای

151773491_3696039503805598_3129943853093094632_o

غنی: حقانیت جمهوریت ثابت شد

۳۰ دلو ۱۳۹۹

رییس‌جمهور غنی امروز در مراسم افتتاح ورکشاپ تعقیب و تحقق تعهدات کنفرانس جینوا ۲۰۲۰ گفت که حقانیت جمهوریت ثابت شده و باید فشار منطقه‌یی و جهانی برطالبان افزایش یابد.

او گفت که امروز دولت افغانستان به حیث نمایندۀ مشروع مردم افغانستان، موقف همکاری و هماهنگی خود را به صورت اساسی تثبیت کرد.

رییس جمهور گفت که در ماحول کنونی درک عمیق و تقدیر از قربانی‌های نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی افغانستان به سطح بین المللی وجود دارد. اراده، ظرفیت و پایمردی آنان روزانه تقدیر و به آن احترام گذاشته می شود. قوای امنیتی و دفاعی ما نه تنها ضامن آزادی افغانستان عزیز است، بلکه در مبارزه با تروریزم بین المللی و شبکه های جرمی نقش کلیدی دارد.

وی افزود که دنیا درک کرده که ما بحیث یک جامعه، ملت و دولت موجب موج حملات خشونت آمیز قرار داریم و قربانی جامعه مدنی، ژورنالیست ها و شخصیت های برازنده علمی، سیاسی و اجتماعی ما امروز موجب همدردی تمام دنیا شده است.

آقای غنی گفت که اجماع ملی ما برای ایجاد صلح پایدار و باعزت، امروز به اجماع بین المللی برای دیپلوماسی فعال جهت ایجاد یک صلح پایدار و دایمی مبدل گردیده و به همان اندازه که خشونت بیشتر شده، اندازه حقانیت جمهوریت نیز ثابت گردیده و ضرورت واضح است که فشارهای مثبت و همه جانبه بالای طالبان و حامیان شان وارد شود و این بحیث یک نیاز منطقوی و بین المللی احساس شده است.

رئیس جمهور تصریح کرد: جای خرسندی است که پروژه های بزرگ منطقوی روزانه تطبیق می شوند و اجماع برای ایجاد افغانستان منحیث چهارراه منطقه، روز تا روز قوی تر می گردد.

وی افزود که نقطه عطف برای ما بحیث یک کشور مسلمان، اجماع علمای جهان اسلام راجع به عدم مشروعیت جنگ، ترور، خود کشی، انفجار و انتحار است.

رئیس جمهور غنی با بیان اینکه بسیاری کشورها جنگ و نابسامانی را تجربه کرده و از آن با درایت و تلاش بیرون شده اند، یادآوری نموده، گفت که آسیای شرقی با رهبری و توجه و تمرکز به احداث زیربناها، قابلیت موفقیت برگذشته، تمرکز بنیادی بالای اصول، انسجام و استفادۀ موثر از منابع و پذیرش تغییر و تحول بحیث یک اصل، توانستند به اقتصاد بزرگ جهان مبدل شوند و ما باید از تجربه های متذکره استفاده نماییم.

وی خاطرنشان کرد که تعهدات ما ساده است، عمده ترین آن تطبیق ارزش های قانون اساسی افغانستان می باشد و تمام اصولی را که از سوی دنیا قبول کردیم، این است که ارزش های قانون اساسی را تطبیق نماییم. مالکیت، طرح، تطبیق و نظارت مطلقاً به دوش دولت افغانستان گذاشته شده است.

رئیس جمهور، موجودیت فساد را یکی از ضعف های عمده دانسته، گفت: باید به اقلیتی که آلوده به فساد اند، اجازه داده نشود که آینده ملت ما را تباه سازند، زیرا فساد قابل تحمل نیست و ما با قوت در برابر آن اقدام می کنیم.

رئیس جمهور غنی با اشاره بر اینکه باید امسال در بودجه یک تغییر عمده رونما گردد، گفت که وزارت مالیه حمایت کامل من را در این قسمت دارد. همچنان اساس طرح دیجیتال سازی افغانستان در حال ایجاد بوده و هدف ما این است که یک دولت، اقتصاد و جامعه دیجیتالی داشته باشیم.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش ضمن ابراز امتنان از همکاری جامعه بین المللی، گفت که ما برای نسل های کنونی و آینده، یک دولت قوی، مارکیت متحرک، صلح پایدار و عادلانه و یک ملت واحد را به میراث خواهیم گذاشت و این موارد بدون ایجاد زیربناها به میان نمی آید.

ارگ,اشرف غنی,جینوا,صلح,طالبان,کابل