جمعه, ۴ جوزا ۱۴۰۳

در راستای همگرایی منطقه‌ای

000_1JG44H_0 (1)

قانونی‌شدن ماریجوانا در جرمنی

01 April 2024

جرمنی امروز رسماً استفاده از ماریجوانا را قانونی کرد. بربنیاد قانون، هر فرد بالاتر از ۱۸ سال می‌تواند تا ۲۵ گرام ماریجوانا را حمل کند. همچنان، هر فرد می‌تواند تا ۳ بوته ماریجوانا را در خانه کشت کند.
به گزارش کشورنیوز، افراد برای استفاده از ماریجوانا باید به عضویت سازمان‌های موظف درآیند. البته استفاده از ماریجوانا در ۱۰۰متری مکاتب، دانشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و کودکستان‌ها ممنوع است.
طرف‌داران قانونی‌شدن استفاده از ماریجوانا امروز در برلین جشن برپا کردند. آنان معتقد هستند که قانونی‌شدن ماریجوانا جلو بازار سیاه را می‌گیرد و گروه‌های تبه‌کار را مهار می‌کند. اما منتقدان به ویژه داکتران نگران سلامت جمعی، اعتیاد عمومی و برهم خوردن نظم اجتماعی هستند.