جمعه, ۷ میزان ۱۴۰۲

در راستای همگرایی منطقه‌ای

Untitled

معافیت نیروهای طالبان از پی‌گرد عدلی و قضایی

22 August 2023

نشر ویدیوی فساد اخلاقی و تجاوز رییس شرکت برشنای طالبان در کابل، مایۀ شرم‌ساری و آبروریزی به طالبان بود. با نشر این ویدیو و رسانه‌یی شدن داستان‌های مشابه، عمق بداخلاقی و فساد را در درون طالبان مشاهده می‌کنیم. طالبان همواره ادعا کرده‌اند که نمایندگان خدا بر روی زمین هستند و با برگشت به قدرت، شریعت اسلامی را در کشور نافذ ساخته‌اند. آنها همواره ادعا کرده‌اند که در ۲۰ سال گذشته مردم افغانستان از شریعت اسلامی دور و گمراه شده‌اند و مسوولیت دارند که مردم را دوباره به راه راست هدایت کنند. اما با نشر ویدیو ماهیت اصلی طالبان به نمایش گذاشته شد. آنها نه نافذ شریعت اسلامی هستد، نه هم در راه اسلام و ارزش‌های اسلامی قدم گذاشته‌اند.

طالبان با برگشت به قدرت، از رأس تا قاعده به دنبال زن دوم، سوم و چهارم افتاده‌اند. آنها به زن دوم و سوم هم اکتفا نکرده و به دنبال بچه‌های جوان افتاده اند. این وضعیت برای ما که با تاریخ و عملکرد ۳۰ سالۀ طالبان آشنایی داریم، غافل گیرکننده نیست!

رهبری طالبان با توجه به حجم انتقادها و کاهش فشار افکار عمومی ممکن است رییس برشنا را فراخوانده باشد. اما این‌که مورد بازجویی، تحقیق و مجازات قرار گیرد، دور از باور است.

 مقامات و نیروهای طالبان معافیت دارند. هیچ بازپرسی از جرم و جنایت آنها وجود ندارد. هیچ نهادی نیست که به جنایات نیروهای طالبان رسیدگی کند. به داستان سعید خوستی نگاه کنید. پروندۀ او لنکۀ ننگی بر جبین طالبان بود. اما خوستی به جای این‌که به پشت میله‌های زندان برود، با افتخارتر از قبل در پردۀ تلویزیون ظاهر می‌گردد و دربارۀ وضعیت کشور سخن می‌زند. خوستی مورد هیچ‌گونه بازپرسی قرار نگرفت. برعکس الاهه دلاورزی ماه‌ها در زندان ماند، مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفت و سرانجام مجبور به فرار از کشور شد.

طالبان روزانه شماری را به اتهام تجاوز و زنا در سراسر کشور گرفتار می‌کنند. از دو سال بدین سو بخش کلانی از زندان‌ها به کسانی اختصاص داده شده که به اتهام زنا و روابط نامشروع بازداشت شده‌ا‌ند. همین اکنون زنان و مردان زیادی را به اتهام همراهی و سفر مشترک گرفتار کرده اند. اما وقتی داستان به نیروهای طالبان می‌رسد، قضیه فرق می‌کند.

طالبان- به استثنای آدم های انگشت شمار که عالمان دین هستند و از وضعیت به شدت ناراض- همه از چنین نیروهایی بی‌سر و ته تشکیل شده‌اند که به هیچ اصول و ارزش اسلامی و انسانی و حقوق بشری پای بند و معتقد نیستند.