سه شنبه, ۱۹ حوت ۱۳۹۹

در راستای همگرایی منطقه‌ای

151118642_2797236817165885_2274409070581721232_o

ملت‌سازی امریکایی نقد و بررسی شد

۲۹ دلو ۱۳۹۹

ملت‌سازی امریکایی- مقایسۀ عراق و افغانستان، اثر دکتر میرویس بلخی، وزیر معارف پیشین، امروز در دانشگاه کابل نقد و بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری کشور، سخنرانان، پرداختن به بحث ملت‌سازی در افغانستان را تازه و مهم خوانده و گفتند که امریکا برخلاف آنچه پنتاگون، وزارت خارجه، کنگرۀ و دیگر نهادهای تحقیقاتی دولتی آن کشور استدلال می‌کنند، در پی ملت‌سازی در افغانستان و عراق نبوده‌اند. به همین دلیل، ملت‌سازی امریکایی در ۲۵ کشور از جمله افغانستان و عراق ناکام بوده است. اما بحث دولت- ملت‌سازی امریکایی در سه کشورِ آلمان، جاپان و کوریای جنوبی به نتیجه رسید. چون امریکا خود مدیریت و رهبری دولت‌ و ملت‌سازی را در این کشورها به دست گرفت و برای برلین و توکیو قانون اساسی تدوین کرد. اما در افغانستان در پی «دولت کرایی» بود. به همین دلیل، دولت- ملت‌سازی در افغانستان به شکست انجامید. سخنرانان گفتند که ملت‌سازی یک «پروسه» است، اما به این پروسه مهم در افغانستان پروژه‌یی برخورد شده است.

دکتر نظیف شهرانی، دکتر زکیه عادلی، دکتر ذاکر حسین ارشاد و دکتر میرویس بلخی سخنرانان این مراسم بودند.

اثر میرویس بلخی، در هشت فصل و چند صد صفحه از سوی انتشارات امیری در کابل به چاپ رسیده است.  

افغانستان,امریکا در افغانستان,دکتر میرویس بلخ,ملت سازی امریکایی,نظیف شهرانی