یکشنبه, ۵ سرطان ۱۴۰۱

در راستای همگرایی منطقه‌ای

Jafar

هم‌صدایی مهدوی با مهدی: رهبران طالبان به تعهدات‌شان عمل نکردند

17 June 2022

جعفر مهدوی از چهره‌های نزدیک به طالبان اعلام کرد که رهبران امارت اسلامی نتوانستند به تعهدات شان عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری کشور، آقای مهدوی در مصاحبه با آریانانیوز گفت که امارت اسلامی نتوانسته توقعات مردم را برآورده سازد.

به گفته آقای مهدوی، عدم تامین حقوق زنان، بسته ماندن مکاتب دخترانه و تحمیل رعایت حجاب با زور از گزینه‌هایی اند که سبب فاصله جامعه جهانی از افغانستان شده است.

این چهرۀ سیاسی در ارتباط به همه شمول بودن حکومت جدید گفت: “حکومت فعلی همه شمول نیست، تعریف و فهم من از حکومت همه شمول این است که اعضای کابینه از همه اقوام افغانستان و حتی کسانی‌که خارج از گروه طالبان هستند، هم عضویت داشته باشند. من این را حکومت همه شمول می‌دانم.”

آقای مهدوی گفته است: «رهبری امارت اسلامی با یک حجم وسیع از مشکلات در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به خصوص اقتصادی مواجه شده است و فشارهای بسیار زیاد رسانه‌ها، افزایش توقعات مردم و متاسفانه فشار‌های خارجی باعث شد که رهبری امارت اسلامی افغانستان نتواند به همه آن پیشنهادات و شعارهایی‌که داده بود جامعه عمل بپوشاند و این موضوع متاسفانه یک مقدار مردم را و توقع مردم را آسیب زد و باعث شد که رهبری امارت اسلامی افغانستان البته با وجود دست‌آوردهای خوبی که داشته در این چند ماه اما در آن سطح توقع مردم ظاهر نشده است.»

این چهره سیاسی از امارت اسلامی می‌خواهد برای جلب اعتماد ملی و بین المللی اصلاحات را درکابینه به وجود بیاورد و زمینه را برای سهم فعال زنان و دختران در اجتماع فراهم کند.

وی گفته است: “عدم مشارکت سیاسی زنان، بسته ماندن مکاتب دخترانه و حجاب را با زور تفنگ بر سر مردم تحمیل کردن عواملی هستند که جامعه جهانی از کشور فاصله بگیرد، سرمایه از افغانستان خارج شود و یک سیستم درست اقتصادی شکل نگیرد. بنابراین رهبری امارت مقصر و مسوول هستند و ما امید وار هستیم در این قسمت هرچه زودتر اصلاحات به وجود بیاید و ما شاهد رسمیت امارت اسلامی افغانستان باشیم.

در اخیر، آقای مهدوی گفت که فرار اشرف غنی سبب قطع کمک های جامعه جهانی و گسترش دامنه فقر در افغانستان شده است.

این اظهارات درحالی صورت می‌گیرد که در روزهای اخیر یکی از فرماندهان طالبان به نام مولوی مهدی به خاطر حقوق اساسی هزاره‌های افغانستان علیه رهبری امارت اسلامی ایستاده است. او از نبود هزاره‌ها در نظام به تندی انتقاد کرد و خواهان به رسمیت شناسی فقه جعفری و حقوق اساسی شهروندان هزاره‌ در نظام شد. این اظهارات سبب گردید که طالبان برای مهار مولوی مهدی یک لشکر نظامی را به ولسوالی بلخاب سرپل ارسال نماید. اما منابع می‌گویند که برخی سران اقوام تلاش دارند کشمکش پیش آمده از راه گفت وگو  و مذاکره حل شود. 

 

افغانستان,بلخاب,جعفر مهدوی,طالبان,مولوی مهدی,هزاره ها