سه شنبه, ۱۹ حوت ۱۳۹۹

در راستای همگرایی منطقه‌ای

146939755_3980538805331907_5645194774160134503_n

واکسین کرونا به افغانستان رسید/ اولویت با چه کسانی است؟

۱۹ دلو ۱۳۹۹

جمهوری هند ۵۰۰ هزار دور واکسین کرونا به افغانستان کمک کرد. وزیر خارجۀ هند با نشر تصاویر محمولۀ واکسین کرونا گفت که ما در کنار دوستان و متحدان ما ایستاده‌ایم. مسوولان وزارت صحت عامۀ افغانستان واکسین هندی را از میدان هوایی حامد کرزی در کابل دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری کشور، ارگ ریاست جمهوری از کمک جمهوری هند قدردانی کرده است.

رییس جمهور غنی به وزارت صحت عامه هدایت داده است که  این واکسین‌ها در مرحله اول به نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی، پرسونل طبی افغانستان و سایر اقشاری که در صف مقدم مبارزه با این ویروس قرار دارند، تطبیق گردد.

بامداد امروز وحیدالله مجروح سرپرست وزارت صحت عامه به یکی از رسانه‌های محلی گفت که واکسین کرونا نخست به پرسونل صحی، اشخصاص بالای ۴۵ تا ۶۵، نیروهای امنیتی، معلمان، کارمندان رسانه‌ها و سپس به همۀ شهروندان تطبیق خواهد شد.

 

افغانستان,صحت عامه,کرونا,کمک هند,واکسین