دوشنبه, ۲۹ سنبله ۱۴۰۰

در راستای همگرایی منطقه‌ای

Unesco-Website

کرسی افغانستان را در یونسکو خالی نگذارید

۰۳ جدی ۱۳۹۹

سید مخدوم رهین

خطاب من به حکومت است.
سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی جهانی به نام یونسکو UNESCO که شاخه یی از سازمان ملل متحد است، معتبر ترین کانون فرهنگی و علمی جهان به شمار می رود که افغانستان از اعضای سابقه دار آن است و رجال ورزیده یی چون مرحوم توریالی اعتمادی و دکتور روانفرهادی و امثال شان دران موسسهء جهانی از افغانستان نمایندگی می کردند.در سال های گذشته وزارت اطلاعات و فرهنگ ارتباط نزدیکی با این سازمان جهانی داشت و کشور ما از توجهات یونسکو برخوردار بود. ما در زمان مرحوم داود خان توانستیم توجه و کمک یونسکو را به قلعهٔ اختیارالدین بکشانیم و در زمینه های دیگر.
اکنون چند سالی است که پیوند ما با آن سازمان بزرگ روشنفکری جهانی، چنان که بود، استوار نیست و افزون بران از توجه شان برخوردار نشده ایم که یکی از دلایل آن خالی نگهداشتن کرسی افغانستان و سپردن وظایف آن به سفیر افغانستان در پاریس است. با توجه به وظایف گستردهٔ دفتر آن نمایندگی ،سفارت ما هرگز وظیفهٔ رسیدگی کامل و اشتراک در همه جلسات آن را نمی تواند ایفا کند، پس عجیب نیست که نمایندگان کشور های منطقه هنر مینیاتور را که هرات کانون اصلی آن است، به نام خود در فهرست جهانی هنر ثبت می کنند و ما پس از ثبت آن از خواب بیدار می شویم.
لطفا شخص حایز صلاحیتی را که برعلاوهء آگاهی از معارف اسلامی و تاریخ و فرهنگ ملی از دانایی های روشنفکرانهء مدنی جهانی هم بر خوردار باشد به حیث مسٔول دفتر نمایندگی افغانستان در یونسکو بگمارید.
از اعتبار دفتر نمایندگی ما در یونسکو کاستن، از اعتبار افغانستان کاستن است.

دوکتور سید مخدوم رهین,سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی جهانی,کرسی افغانستان در یونسکو,کشورنیوز,یونسکو