سه شنبه, ۱۹ حوت ۱۳۹۹

در راستای همگرایی منطقه‌ای

151288191_1439137616435831_936209696893328956_n

کشته‌شدن استاد پرحاشیۀ دانشگاه کابل

۳۰ دلو ۱۳۹۹

یک تن از استاد شرعیات دانشگاه کابل امروز در یک رویداد انفجاری در جادۀ شفاخانۀ علی آباد در کابل جان باخت.

به گزارش خبرگزاری کشور، فرماندهی پولیس کابل امروز پنجشنبه گفت که مبشر مسلمیار پیش از چاشت امروز در انفجار ماین در مقابل خوابگاه دانشگاه کشته شد.

مبشر مسلمیار استاد مضمون ثقافت اسلامی فاکولتۀ شرعیات دانشگاه کابل بود.

ریاست امنیت ملی افغانستان، سال گذشته مبشر مسلمیار، ظاهر داعی، معروف راسخ و مولوی متوکل را به اتهام همکاری با گروه تروریستی داعش بازداشت کرد. اما بعدتر راسخ و مبشر از بند آزاد شدند. اما ظاهر داعی و مولوی متوکل هنوز در بند هستند. مولوی راسخ و مبشر مسلمیار پس از رهایی از بند به کارشان در دانشگاه کابل برگشتند.

تاکنون هیچ گروهی مسوولیت ترور استاد دانشگاه کابل را برعهده نگرفته است.

 

دانشگاه کابل,شرعیات,کشته شدند,مبشر مسلمیار,مولوی راسخ