دوشنبه, ۱۳ قوس ۱۴۰۲

در راستای همگرایی منطقه‌ای

Fdf7P7VXgAEN1x8

سازمان ملل باردیگر بر تأمین حقوق زنان تأکید کرد

25 September 2022

سرپرست نمایندگی سازمان ملل متحد در دیدار با شماری از زنان تجارت‌پیشه در کابل، بر حمایت از زنان افغانستان تأکید کرده است.

مارکس پوتزل سرپرست نمایندگی سازمان ملل در کابل امروز با شماری از زنان تجارت‌پیشه دیدار کرد. در این دیدار، سرپرست نمایندگی سازمان ملل متحد باردیگر حمایت و پشتیبانی از زنان افغانستان را بخشی از برنامۀ جامعۀ بین‌المللی خواند.

در این دیدار که در دفتر سازمان ملل در کابل صورت گرفته است، نماینده سازمان ملل با زنان تاجر دربارۀ نیازها و برنامه‌های‌شان بحث و تبادل نظر کرده است.

پس از پیروزی طالبان در افغانستان، زنان به طور کامل از صحنۀ سیاسی و اجتماعی کنار زده شدند. در دو دهه، بیشتر از ۲۰ درصد نهادهای خدمات ملکی متشکل از زنان بود. زنان سهم ۲۵ درصدی در پارلمان داشتند و در دورۀ حکومت وحدت ملی، زنان نقش مهمی در سطوح رهبری نهادهای دولتی داشتند.

طالبان، مکاتب بالاتر از صنف ششم را مسدود کرده‌اند که در نتیجۀ آن چهار میلیون دختر از رفتن به مکتب محروم شده‌اند.

طالبان تاهنوز به فشارهای جامعۀ بین‌المللی و مردم افغانستان برای بازگشایی مکاتب تن نداده‌اند.

 

افغانستان,حقوق زنان,زنان,سازمان ملل متحد,طالبان,کابل,مشارکت زنان