سه شنبه, ۴ ثور ۱۴۰۳

در راستای همگرایی منطقه‌ای

GGnVaJeWYAA43m2

گفت‌وگوی نمایندگان کشورهای منطقه دربارۀ افغانستان

18 February 2024

نمایندگان ویژهٔ کشورهای روسیه، چین، ایران و پاکستان در حاشیه نشست دوحه درباره افغانستان گفت‌وگو کردند.

این کشورها از حامیان اصلی طالبان بوده‌اند و بیشترین اثرگذاری را روی رژیم حاکم در کابل دارند.

#روسیه، روابط تاکتیکی با طالبان دارد. از تقویت افراط‌گرایی و تروریزم و صدور آن به آسیای مرکزی نگران است و خواهان مشارکت گروه‌های شمال در قدرت می‌باشد.

#چین روابط پیچیده‌یی با طالبان دارد. قراردادهای سربسته‌یی با حاکمان افغانستان امضا کرده و ظاهرا از وضعیت جاری راضی است. طالبان هم به نگرانی‌های‌ امنیتی چین رسیدگی کرده‌اند.

#ایران، با ابهام و سردرگمی پیش می‌رود. تمام تلاش نمایندگان ایران در کابل این است که اعتماد طالبان را کسب کنند. در واقع، ایران از طالبان می‌هراسد. زیرا، طالبان ظرفیت به خطر انداختن امنیت ملی ایران را دارند.

اما نشانه‌هایی از تغییر در سیاست #پاکستان در قبال طالبان دیده می‌شود. پاکستان از عملکرد طالبان راضی نیست. طالبان امنیت ملی و تمامیت ارضی پاکستان را به مخاطره انداخته‌ و از عوامل تشدید بحران اقتصادی، امنیتی و سیاسی در این کشور محسوب می‌شوند.