جمعه, ۷ میزان ۱۴۰۲

در راستای همگرایی منطقه‌ای

why-wordpress

طالبان مکاتب دخترانه را در سراسر افغانستان مسدود کردند.

Apr 10, 2022

طالبان مکاتب دخترانه را در سراسر افغانستان مسدود کردند. این تصمیم طالبان میلیون‌ها افغان را باردیگر به ماتم نشاند. این گروه به فشارهای داخلی و بین‌المللی دربارۀ آموزش دختران و کار زنان کوتاه نیامده‌اند.