پنج شنبه, ۵ جوزا ۱۴۰۱

در راستای همگرایی منطقه‌ای

why-wordpress

عکس‌های تازۀ سینما پارک

Nov 8, 2020

با وجود اعتراض گستردۀ فرهنگیان، حکومت سینما پارک را تخریب می‌کند. آخرین عکس‌های سینما پارک را از خبرگزاری کشور دنبال کنید. 

بنای فرهنگی- تاریخی,سینما پارک,کابل