یکشنبه, ۲۵ میزان ۱۴۰۰

در راستای همگرایی منطقه‌ای

why-wordpress

قصر چهل‌ستون تفریحگاه تازۀ مردم کابل

ثور ۱۴, ۱۳۹۸

قصر چهل‌ستون پس از دو دهه ویرانی همراه با باغ آن باز سازی شده است.
این قصر همراه با باغ آن بر گسترۀ شصت جریب زمین در منطقه چهل ستون کابل موقعیت دارد.
طرح بازسازی این قصر و باغ آن از سوی شبکۀ انکشافی آغا خان و با کمک مالی حکومت آلمان در درازای سه‌ونیم سال انجام شده است. شبکۀ انکشافی آغا خان بیشتر روی بازسازی داشته‌های فرهنگی در کشور کار می‌کند.
تاریخ نگاران می‌گویند که این قصر دوصد سال پیش در زمان شاه زمان ساخته شده بود و پیش از ویران شدن در جنگ‌های داخلی کابل، همچو مهمان خانه برای پذیرایی از نماینده‌گان کشورهای بیرونی کار گرفته می شد.
موقعیت این قصر به گونه‌یی است که هر پنجره آن نمایی گسترده‌یی از اطراف این قصر را از کابل به همراه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قصر چهلستون، کابل، تفریحگاه، کشور نیوز