جمعه, ۷ میزان ۱۴۰۲

در راستای همگرایی منطقه‌ای

why-wordpress

کاهش بی‌سابقۀ بازدیدکنندگان باغ بابر

Sep 24, 2022

باغ بابر یکی از مکان‌های تفریحی کابل است. در سال‌های اخیر باغ بابر میلیون‌ها بازدیدکننده داشت. اما از یک سال بدین‌سو شمار بازدیدکنندگان این مکان تفریحی کاهش یافته است.