سه شنبه, ۴ قوس ۱۳۹۹

در راستای همگرایی منطقه‌ای

45464

استراتیژی کاهش خطرپذیری در برابر سوانح و حوادث طبیعی چیست؟

۰۵ جدی ۱۳۹۷

استاد نجیب فهیم

چارچوب سندای برای کاهش اثرات سوانح و حوادث طبیعی یک استراتیژی جهانی است که درسومین کنفرانس جهانی ملل متحد در شهر سندای جاپان در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید. این استراتیژی که حاصل تجربه جهانی در پیشگیری از وقوع حوادث، کاهش اثرات حادثه و مدیریت موثر حوادث می باشد بعنوان رهنمای تلاش جامعه جهانی درین عرصه پذیرفته شده است که افغانستان هم عضو آن است.

چارچوب سندای دریکی از اهداف خود تمام کشورهای عضو را موظف می سازد تا در روشنی آن، استراتیژِی های ملی و محلی خود را تا سال ۲۰۲۰ تدوین و از عملی نمودن آن بصورت دوامدار به دفتر UNIDSR گزارش ارائه نمایند. افغانستان ضمن اینکه در فهرست ۱۵ کشور به شدت آسیب پذیر در برابر حوادث طبیعی، جایگاه سوم را در جهان دارد به خاطر کم کاری در عرصه های مدیریت حوادث جایگاه اول را در فهرست ۱۵ کشوری که پایین ترین ظرفیت مدیریت حوادث در سطح جهان را دارا می باشند از آن خود ساخته است. کار روی تدوین این استراتیژی سال قبل آغاز یافت و طی پنج ورکشاپ جداگانه با اشتراک نمایندگان ارگانهای دولتی عضو کمیته عالی مبارزه با حوادث، موسسسات وابسته به یو ان و انجوهای بین المللی و ملی، به پایان رسید.

این استراتیژی حاصل کار مشترک تمام اعضای کمیته عالی مبارزه با حوادث و موسسات بین المللی و انجو های داخلی بوده وسند رهنمای فعالیت ها و حلقه وصل میان آنها می باشد.  با تدوین این استراتیژی افغانستان در میان کشورهای آسیا، پسفیک ۱۵ امین کشوری است که استراتیژی ملی کاهش خطرپذیری حوادث را تدوین نموده است. این اقدامات ما را کمک می کند تا وجه و جایگاه کشور خود را در عرصه مدیریت حوادث در عرصه بین المللی بهبود بخشیده و از حمایت های بیشتر جامعه بین المللی درین زمینه بهره مند شویم.