دوشنبه, ۲۸ جوزا ۱۴۰۳

در راستای همگرایی منطقه‌ای

دربارۀ کشورنیوز

13 August 2020

خبرگزاری کشور در سال ۲۰۱۷ از سوی جمعی از خبرنگاران و نویسندگان در کابل راه‌اندازی شد. خبرگزاری کشور، به هیچ حزب، جریان و شخصیت سیاسی افغانستان وابسته نیست و متعهد به اصل بی‌طرفی، امانت‌داری و روایت منصفانه از مناسبات سیاسی و اجتماعی افغانستان است.

مرکز خبرگزاری منطقه‌یی کشور در کابل می‌باشد. خبرگزاری کشور دارای یک وبسایت رسمی است. خبرگزاری در شبکه‌های اجتماعی تویتر، فیسبوک و تلیگرام، آدرس‌های رسمی و فعال دارد.

دیدگاه

رویکرد روشنگرانه به مسأله افراطیت، تحلیل تروریسم، و ارائه پوشش ژرف از چشم‌انداز امنیتی-سیاسی افغانستان و منطقه.

اهداف

 

  • تحلیل جنگ و صلح افغانستان و پیامدهای آن در سطح منطقه؛
  • بررسی روابط متقابل کشورهای منطقه و تأثیر آن روی اوضاع افغانستان؛
  • پرداختن به مسایل مورد اختلاف میان کشورهای منطقه، بحث در مورد چگونگی، چرایی و راه‌حل‌ها؛
  • بررسی روابط اقتصادی به ویژه تجارت و ترانزیت در منطقه؛
  • تحلیل روابط کشورهای بزرگ با دولت‌های منطقه و تأثیر آن روی اوضاع افغانستان؛
  • کمک به نهادهای علمی و تحقیقاتی و سیاست‌گزاران دربارۀ کشورهای منطقه و افغانستان؛
  • مانیتور رسانه‌ها و نهادهای تحقیقاتی کشورهای منطقه؛
  • بررسی عملکرد رژیم طالبان.

پالیسی

این رسانه با درنظرداشت اصول «بی‌طرفی»، امانت‌داری و تعادل در روزنامه‌نگاری با نگاه علمی و اکادمیک به تحلیل و واکاوی مناسبات میان کشورهای منطقه با تمرکز به مسایل افغانستان می‌پردازد. ما به دور از احساسات، عواطف و سلیقه‌ها، تصویر و روایت عینی و واقعی از رویدادها بیرون می‌دهیم.

تمرکز ما از یک‌سو روی بحران افغانستان، جنگ، صلح، اتصال منطقه‌یی، تجارت، ترانزیت، حمل‌ونقل، همکاری‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی و از سوی دیگر، متمرکز به موشگافی روابط سیاسی، اقتصادی، امنیتی و استراتژیک میان کشورهای اثرگذار منطقه و جهان خواهد بود.

 سیاست ما مبتنی بر اصل احترام به ارزش‌های دموکراتیک، فرهنگ‌ها، ارزش‌های ملی- منطقه‌یی، حقوق بشر، احترام به ادیان و مذاهب می‌باشد.

حوزه پوشش

خبرگزاری منطقه‌یی کشور، کشورهای منطقه و همسایه به‌خصوص افغانستان، پاکستان، هند، ایران، روسیه، ترکیه، عربستان، قطر، آسیای مرکزی و چین را تحت پوشش قرار می‌دهد.

حوزه فعالیت ما متمرکز بر تحولات منطقه‌، رویدادهای منطقه‌یی مؤثر بر اوضاع افغانستان و مسایل جهانی مرتبط به کشورهای منطقه می‌باشد.

زبان‌ها

خبرگزاری منطقه‌یی کشور به سه زبان فارسی، پشتو و انگلیسی فعالیت خواهد کرد.