یکشنبه, ۲۵ میزان ۱۴۰۰

در راستای همگرایی منطقه‌ای

viber_image_2019-08-22_11-47-32

آمارهای جالب دربارۀ اقتصاد افغانستان

۰۷ سنبله ۱۳۹۸

افغانستان پس از سال‌ها جنگ و درگیری داخلی و خارجی هنوز نتوانسته است به ثبات اقتصادی برسد.

به گزارش نشریه آمریکایی برگن، افغانستان یکی از فقیرترین اقتصادهای جهان به شمار می‌رود که درسال های اخیر با وجود تلاش‌های متعدد صورت گرفته نتوانسته است شرایط را به طرز چشمگیری تغییر دهد. در ادامه با حقایقی جالب از اقتصاد افغانستان آشنا می شوید:

۱-متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی در افغانستان ۱۹۵۱ دالر است که در مقایسه با متوسط ۱۷ هزار دالری جهانی یکی از پایین‌ترین ارقام در بین کشورهای مختلف محسوب می‌شود.

۲- ۵۴.۴ درصد از جمعیت ۳۱.۶ میلیون نفری افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند.

۳- حدود ۹۸ درصد کارکنان افغانستانی کمتر از ۳.۱ دالر در روز درآمد دارند که پایین‌ترین درآمد روزانه در بین تمامی کشورهای جهان است.

۴- نرخ بیکاری در افغانستان ۲۵ درصد است و ۸۰ درصد شاغلین در این کشور از امنیت شغلی برخوردار نیستند.

۵- امید به زندگی در افغانستان ۶۴ سال است که بسیار کمتر از متوسط ۷۲.۲ سال جهان است.

۶- به ازای هر ۱۰۰۰ نفر تنها ۰.۲۸ داکتر و ۰.۵ تخت بیمارستانی وجود دارد.

۷- با وجود در اختیار داشتن منابع طبیعی زیاد، حدود دو سوم کل جمعیت این کشور به آب سالم دسترسی ندارند.

۸- طبق اعلام بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی افغانستان تا پایان سال ۲۰۱۷ تنها ۲۰.۸۲ میلیارد دالر بوده است.

۹- خدمات بزرگ ترین بخش اقتصاد افغانستان را ۵۵.۹ درصد تشکیل می دهد و پس از آن زراعت با ۲۳ درصد و صنعت با ۲۱ درصد قرار دارند.

۱۰- کشاورزی با ۴۴.۳ درصد بیشترین نقش را در اشتغال افغانستان دارد و پس از آن خدمات با ۳۷.۶ درصد و صنعت با ۱۸.۱ درصد قرار دارند.

۱۱- نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افغانستان ۷ درصد و نرخ تورم تا پایان آخرین آمار موجود (سال ۲۰۱۷) ۵ درصد بوده است.

۱۲- افغانستان ۷۸۴ میلیون صادرات داشته است که ۵۶.۵ درصد آن به مقصد هند و ۲۹.۶ درصد آن به مقصد پاکستان بوده است.

۱۳- افغانستان ۷.۶۱ میلیارد دالر واردات داشته است که ۲۱ درصد آن از چین، ۲۰.۵ درصد آن از ایران و ۱۱.۸ درصد آن از پاکستان بوده است.

افغانستان,اقتصاد,اقصتاد,زندگی,زندی,مردم