پنج شنبه, ۶ قوس ۱۳۹۹

در راستای همگرایی منطقه‌ای

سطح آب دریای کابل به طور کم سابقه‌یی بالا رفته است

۳۱ حمل ۱۳۹۸