جمعه, ۴ جوزا ۱۴۰۳

در راستای همگرایی منطقه‌ای

ئئئ

بی‌اعتنایی طالبان به درخواست سازمان کنفرانس اسلامی

21 April 2024

به دنبال بی‌نتیجه ماندن فشارهای سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی برای متقاعدسازی طالبان در خصوص بازکردن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان و همچنان تشکیل دولت فراگیر ملی در افغانستان، هیأتی از سازمان کنفرانس اسلامی به کابل آمده است تا طالبان را متقاعد بسازد تا به ستم جاری بر زنان پایان دهند و اجازه دهند زنان بخشی از نظام اجتماعی کشور باشند.
در ترکیب هیأت سازمان کنفرانس اسلامی شماری از زنان سرشناس شامل هستند تا به طالبان تفهیم کنند که کار و فعالیت زنان هیچ منافاتی با اسلام و شریعت محمدی ندارد. اما طالبان همزمان با سفر اعضای سازمان کنفرانس اسلامی گفتند که بحث تعلیم و تحصیل زنان و دختران مسأله داخلی است و هیچ ارتباطی به کشورهای بیرونی ندارد.
اعضای سازمان کنفرانس اسلامی در سه سال گذشته پیوسته در نشست‌ها و پیام‌های‌شان تأکید کردند که رفتار طالبان با زنان هیچ نسبتی با اسلام ندارد. آن‌ها پیوسته از طالبان خواستند که اجازه دهند زنان به درس و تعلیم بپردازند. اما طالبان به درخواست‌های سازمان کنفرانس اسلامی هیچ اعتنایی نکرده‌اند. طالبان فکر می‌کنند که سازمان کنفرانس اسلامی متشکل از کشورهایی است که تحت تأثیر غرب قرار دارد و از استقلال فکری و سیاسی برخوردار نیستند. از این رو، همانطور که به مطالبات کشورهای غربی وقعی نمی‌گذارد، به سفارش‌های سازمان کنفرانس اسلامی نیز تن نمی‌دهند.
ظاهراً اعضای سازمان کنفرانس اسلامی بی‌هیچ نتیجه‌یی کابل را ترک می‌کنند.
.این چندمین بار است که هیأت سازمان کنفرانس اسلامی از کابل دیدن می کند