یکشنبه, ۲۵ میزان ۱۴۰۰

در راستای همگرایی منطقه‌ای

88

ترک‌تباران به حکومت: بدون دوستم، صلح تسلیمی است

۰۸ جدی ۱۳۹۷

شماری از ازبیک‌ها و ترک‌تباران، وضعیت امنیتی در شمال را نگران‌کننده خوانده و از حکومت خواسته‌اند به منظور سرکوب طالبان، زمینۀ برگشت جنرال دوستم به شمال را فراهم سازد.

آنان در اعلامیه‌یی‌که امروز منتشر کرده‌اند، گفته‌اند که وضعیت امنیتی در شمال و شمال‌شرق کشور، قابل قبول نیست. روستاها، قصبات، ولسوالی‌ها و شاه‌راه‌ها اکثراً به کنترول طالبان درآمده، مردم ما را نفوذ روزافزون طالبان، ناامنی، فقر و ‌گرسنگی تهدید می‌نماید.

در اعلامیه‌یی‌که از سوی بابر فرهمند رییس دفتر جنرال دوستم منتشر شده، آمده است که حکومت توان دفاع از مناطق و مردم را نداشته و توان آزاد نمودن قلمروهای از دست رفته را نیز ندارد. ما از حکومت وحدت ملی و‌ جامعۀ جهانی در افغانستان جداً تقاضا داریم تا بیش‌تر ازین مردم ما را قربانی توسعۀ نفوذ طالبان نسازند و‌ زمینۀ سفر جنرال دوستم را، توأم با امکانات لازم، به شمال مهیا سازند.

بدون دوستم، صلح تسلیمی است

ترک‌تباران با نگرانی از پروسۀ جاری صلح، گفته‌اند که آنان و معاون ریاست جمهوری از روند مذاکرات صلح در جریان نیستند و نگران هستند که مبادا باز هم از حقوق خود محروم شوند و قربانی ستم‌های قومی و سمتی گردند. صلح به عذر و‌ گدایی به دست نمی‌آید. بدون جنرال دوستم در بین مردم شمال و شمال‌شرق و حضور نمایندگان صادق و امانت‌دارِ مردم ما پشتِ میز مذاکرات، هر نوع صلح برای ما به مفهوم تسلیم شدن به دشمن ‌و معامله با دست‌آوردها و قربانی‌های ما و معامله با سرنوشت مردم ما خواهد بود.

انتقال جنگ به شمال و محرومیت ما از انتخابات

آنان گفته‌اند که امروز جنگ عمداً به شمال و شمال‌شرق کشور انتقال یافته است تا مردم ما از حق رای دادن محروم شوند. بدون این که عبدالرشید دوستم به شمال سفر نموده و‌ امنیت را در روستاها و ولسوالی‌ها تأمین کند، طالبان به مردم ما اجازۀ رفتن به پای صندوق‌های رای را نمی‌دهند. بناءً بدون تأمین امنیت، برگزاری انتخابات شفاف امکان‌پذیر نیست. به همین هدف تقاضای ما برگشت عاجل رهبر ما به شمال کشور می‌باشد.

معاونیت ریاست‌جمهوری برای ما محفوظ است

ترک‌تباران با اشاره به تشکیل ائتلاف بزرگ ملی گفته‌اند که ما از تشکیل ائتلاف حمایت نموده‌ایم و طرفدار تشکیل تیم مشترک ائتلاف در انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری هستیم. با این حال تأکید می‌نماییم که جای تورک‌تبارها در مقام معاونیت اول ریاست جمهوری حفظ گردد. یگانه کاندید مورد حمایت ما در مقام معاونیت اول، فقط و فقط شخص جنرال دوستم می‌باشد.

ازبیک ها,ترک تباران,جنرال,دوستم,صلح,ناممکن