یکشنبه, ۲۵ میزان ۱۴۰۰

در راستای همگرایی منطقه‌ای

4444

جلسۀ اضطراری به‌خاطر مهار آلوده‌گی هوا

۰۶ جدی ۱۳۹۷

ادارات دولتی افغانستان به منظور جلوگیری از آلوده‌گی روزافزون هوای کابل، جلسۀ اضطراری برگزار کرد.

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در این جلسه گفته است که مردم از آلوده‌گی روز افزون هوا و تأثیرات ناگوار آن تشویش دارند و در ابتدا اقدامات فوری و کوتاه مدت صورت گیرد. بر اساس خبرنامۀ ریاست اجراییه، در آغاز این نشست، هیأت موظف شده برای بررسی ریگریشن‌ها گزارش داده که ۳۲۱ مورد فعالیت معدن‌کاری را از نزدیک بررسی کرده، ۳۰۰ مورد آن جواز نداشته و به طور خودسر کار می‌کنند که باعث آلوده‌گی هوا می‌گردد.

رییس اجراییه به وزارت داخله وظیفه سپرده که این معدن‌کاری‌ها را مسدود نموده تا جواز دریافت نمایند و کار‌شان را معیاری سازند.

ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست گزارش داده که ۹۵ فابریکۀ ذوب آهن بدون دریافت جواز کار در کابل فعال‌اند. مواد خام برخی از فابریکه‌ها از داخل شهر جمع آوری و با کیفیت پایین دوباره تولید می‌شود. این باعث آلوده‌گی محیط زیست می‌شود. رییس اجراییه کشور تاکید کرده که تمام این فابریکه‌ها اجازنامه محیط زیستی بگیرند و یا متوقف شوند.

ریاست آبرسانی کابل گفته است که از ۷۲ شرکت آبرسانی پایتخت، ۷۰ مورد آن جوازنامه دریافت نکرده و فعالیت‌شان استندرد نیست. عبدالله عبدالله به دارالانشای شورای وزیران وظیفه داده که این موضوع را در هماهنگی با ریاست آبرسانی کابل پیگیری نماید. ادارۀ ملی محیط زیست گزارش داده که طرح استفاده وسایط نقلیه دولتی از گاز LPG و گاز مایع را بررسی کرده و این کار در کاهش آلوده‌گی محیط زیست مفید است. این اداره گفته است که وزارت مخابرات تلاش دارد تا برق آنتن‌های مخابراتی را از جنراتور به برق سولری تبدیل نماید.

رییس اجراییه به شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب هدایت داده که با وزارت‌ها هماهنگی کنند تا استفاده از انرژی قابل تجدید را در بودجه‌شان شامل سازند. این موضوع به محیط زیست کمک می‌نماید.

ادارۀ ملی محیط زیست گفته که برخی از شهرک‌ها، بلند منزل‌ها، مراکز تجارتی و بلاک‌های رهایشی از ذغال سنگ تصفیه ناشنده استفاده می‌کنند و ۲۶۴ مورد شناسایی شده است.

رییس اجراییه کشور گفته که برای کسانی‌که از ذغال سنگ تصفیه ناشده استفاده می‌کنند، وقت بدهید که در این مدت یا سیستم را تعویض نمایند تا فلتر نصب کنند و در صورت بی توجهی وزارت داخله اقدام کند.

در این نشست ادارۀ ملی محیط پلان عملیاتی برای جلوگیری از آلوده‌گی هوا در ایام زمستان را ارایه کرد که در آن ۱۱ مورد اقدامات عملی و فوری در نظر گرفته شده است. این پلان از سوی رییس اجراییه کشور تایید گردیده.

در اخیر ادارۀ ملی محیط زیست گفته که مشکلات محیط زیستی وجود دارد؛ اما آمار و گزارش‌های نشر شده از آدرس‌های نامعلوم در بارۀ آلوده‌گی هوای کابل مبنای علمی ندارد.

آلوده‌گی,اضطراری,جلسه,کابل,هوای