چهارشنبه, ۱۵ اسد ۱۳۹۹
106472231_3208842845862530_6634407123300841070_o

رییس ادارۀ بازرس: نظارت می‌کنیم تا از فساد در بودجۀ کرونا جلوگیری شود

۱۲ سرطان ۱۳۹۹

اداره بازرس می‌گوید که تامین شفافیت، نظارت از تطبیق بودجه و استفاده از امکانات اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا، از اولویت‌های جدی حکومت است تا از هر نوع فساد در مصرف منابع و ارایه خدمات و تجهیزات طبی، جلوگیری شود.

غزال حارس، رییس این اداره که در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت صحبت می‌کرد، افزود: اداره بازرس به منظور مبارزه موثر علیه فساد اداری و نظارت از فعالیت‌های اراکین عالی رتبه حکومتی و روسای ادارات مستقل بودجوی از طریق دریافت شکایت، ایجاد گردیده است و میکانیزم های لازم را برای دریافت و رسیدگی به شکایات، بازرسی و پیگیری قضایای فساد اداری، در دسترس دارد.

به اساس حکم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، اداره بازرس موظف گردیده است تا شکایات و گزارش های مربوط به چگونگی مدیریت و مصرف منابع مبارزه با ویروس کرونا را بازرسی نماید.

رییس جمهوری طی حکم شماره  (۷۶۴) این صلاحیت را به اداره بازرس تفویض نموده است تا در موارد مشخص بازرسی ها را آغاز و به مردم گزارش دهد.

بازرسی موارد ذکر شده در گزارشات خبرگزاری پژواک در رابطه به قاچاق ماشین‌های تنفس مصنوعی یا وینتیلیتور ها، بازرسی موارد ذکر شده در گزارش هشت صبح در رابطه به حیف و میل و اختلاس در بودجه ولایتی کرونا، بازرسی عدم پرداخت معاشات کارمندان صحی، بررسی تمام قرارداد های مربوط به برنامه مبارزه با ویروس کرونا در سطح مرکز و ولایات و شکایات و گزارش هایی که اداره بازرس در آینده دریافت می کند، شامل این موارد می شود.

این اداره همچنان شکایات و گزارش های مربوط را از مجرای اشخاص حقیقی، رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی، مراکز تحقیقاتی و علمی و سایر اشخاص حکمی، به صورت حضوری، ایمیل، تیلفون و سایر وسایل ممکن، دریافت و بازرسی می نماید.

بانو حارس افزود: اداره بازرس مواردی را که ماهیت جرمی و جزایی داشته باشند به مراجع ذیربط عدلی و مواردی که ماهیت جرمی نداشته باشند، سفارشات و توصیه های اصلاحی خویش را به آدرس مسئولین ادارات بازرسی شده اصدار می نماید.

بر اساس حکم رییس جمهور، تمام ادارات دولتی مکلف اند تا با اداره بازرس همکاری همه جانبه نموده و اسناد و مدارک مورد ضرورت آن اداره را در اختیار شان قرار دهند.

مسئولین ادارات تحت بازرسی همچنان مکلف اند در صورت درخواست اداره بازرس، در میعادی که از جانب آن اداره تعیین می گردد، حضور بهم رسانند.

رییس اداره بازرس، از مردم در همه نقاط کشور تقاضا کرد تا موارد فساد و سوء استفاده از منابع کرونا را با اسناد و مدارک با اداره بازرس شریک سازند.

رییس اداره بازرس، همچنان گفت که این اداره از رسانه ها و نهاد های جامعه مدنی به خاطر تحقیق و نشر گزارشات شان در مورد سوء استفاده از امکانات و منابع تخصیص داده شده به کرونا استقبال می کند.

اداره بازرس,غزال حارث,فساد,ویروس کرونا