چهارشنبه, ۱۶ قوس ۱۴۰۱

در راستای همگرایی منطقه‌ای

Untitled

شش عامل فروپاشی دولت افغانستان

16 November 2022

سیگار یا ادارۀ بازرس ایالات متحده امریکا دلایل فروپاشی دولت افغانستان را اعلام کرد.

به گزارش کشور نیوز، سیگار در یک گزارش ۶۰ صفحه‌ای، عوامل شش گانۀ فروپاشی دولت افغانستان را ارایه کرده است.

بربنیاد گزارش سیگار، مقامات دولت افغانستان به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بی‌باور بودند. به همین دلیل، هیچ‌گونه آمادگی برای بیرون شدن نیروهای خارجی و گرفتن مسوولیت نداشتند.

براساس این گزارش، دلیل دوم سقوط دولت افغانستان، موافقت‌نامۀ صلح دوحه بود که بربنیاد آن دولت افغانستان از مذاکرات حذف شد و امریکا به گونۀ مستقیم وارد معامله با طالبان گردید. توافق دوحه موجب تضعیف و به حاشیه رفتن دولت محمد اشرف غنی شد.

سیگار اصرار دولت افغانستان بر ادغام طالبان به نظام جمهوری را عامل سوم فروپاشی دولت و شکست مذاکرات صلح می‌داند.

بربنیاد این گزارش، امتناع طالبان از مذاکره با دولت افغانستان، عامل چهارم فروپاشی دولت بود. طالبان پس از توافق صلح با امریکا، لزومی برای مذاکره و گفت‌وگو با دولت افغانستان نمی‌دیدند.

سیگار، حلقۀ کوچک رییس‌جمهور غنی را عامل پنجم فروپاشی خوانده است. اشرف غنی با شمار معدودی از اطرافیانش با انحصارگرایی و متمرکزسازی قدرت و صلاحیت، دولت را بی‌اعتبار و فاقد پشتیبانه مردمی و اجتماعی ساختند.  بربنیاد این گزارش، فساد عامل ششم فروپاشی دولت بود، به ویژه فساد در رهبری سیاسی و دولتی.

دولت افغانستان یک سال و پنج ماه پیش فروپاشید و طالبان پس از ۲۰ سال درگیری با نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغانستان، به پیروزی رسیدند. 

با سقوط نظام جمهوری در افغانستان، میلیون‌ها نفر مهاجر شده و افغانستان به انزوا رفته است. تا هنوز هیچ کشوری رژیم طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. طالبان دروازۀ مکاتب را به روی دختران بسته و قوانین سختگیرانه‌ای را بر زنان اعمال کرده است. 

اشرف غنی,افغانستان,پیروزی طالبان,جمهوری,خروج امریکا,سیگار,شکست دولت,طالبان,عبدالله عبدالله,نظام جمهوری