جمعه, ۴ جوزا ۱۴۰۳

در راستای همگرایی منطقه‌ای

کبیر

طالبان برای رسیده‌گی به خواست‌های مردم پنجشیر کمیسیون ویژه تشکیل می‌دهد

09 May 2024

معاون سیاسی رییس وزرای طالبان برای رسیدگی به خواست‌های مردم پنجشیر از تشکیل کمیسیون ویژه خبر داده است.

مولوی عبدالکبیر با شماری از وزرای کابینۀ طالبان به ولایت پنجشیر رفته است.

معاون رییس وزرای به باشندگان پنجشیر اطمینان داده که برای رسیدگی به مشکلات آنها اقدامات لازم را روی دست خواهند گرفت. از جمله او از تشکیل کمیسیون ویژه برای رسیدگی به مشکلات مردم پنجشیر سخن زده است.

مولوی کبیر همچنان گفته است که از نظر آنها جهاد در برابر شوروی سابق و جهاد در برابر امریکا یک حکم دارد و به استثنای شماری از غرب زده‌ها مجاهدین سابق از نظام اسلامی حمایت می‌کنند.

دفتر رییس وزرای طالبان به نقل از مردم پنجشیر نوشت که آنان از چهره‌های آزموده شدۀ گذشته حمایت نمی‌کنند و در پی تکرار انارشی، زورسالاری و غصب نیستند و و از «امارت اسلامی» حمایت می‌کنند.