چهارشنبه, ۱۶ قوس ۱۴۰۱

در راستای همگرایی منطقه‌ای

12

طالبان وظایف کارکنان سه اداره پیشین را انفصال اعلام کردند

24 September 2022

سارا رسولی

 

کشور نیوز به مکتوبی دست یافته که در آن  وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان وظایف کارکنان و ملا امان مساجد در وزارت‌های حج و اوقاف، معارف و ستره محکمه را انفصال اعلام کرده و دستور داده تا از استخدام کارمندان یاد شده در ادارات دولتی خود داری شود‌.

در مکتوبی که این وزارت به ریاست‌های عمومی مالی و اداری فرستاده همچنان آمده است که تنها آموزگاران ولسوالی‌های «مفتوحه» سابق از این امر مستثنا خواهند بود‌.

پیش از این نیز طالبان وظایف شماری از کارمندان ادارات پیشین را به تعلیق در آورده و افراد جدیدی را در در بست‌های آنان استخدام کردند.

این در حالی است هفته قبل کابینه طالبان از استخدام “کارمندان بی‌سرنوشت” اداره‌های منحل شده به وزارتخانه‌ها و ادارات دیگر خبر داده بود.

طالبان پس از پیروزی کارمندان اکثر اداره‌ها را برکنار کرده‌اند. معیار تعیینات در اداره‌های دولتی، آموزش‌های دینی، پیشینۀ جنگ برضد نیروهای خارجی و سابقۀ عضویت در امارت اسلامی افغانستان است.

برخی از کادرها که پس از پیروزی طالبان در کابل ماندند و به کار ادامه دادند، پس از یک سال از ادامۀ کار ناامید شده‌اند.

یکی از آنها به شرط فاش نشدن نامش گفت که کار با طالبان ناممکن است. آنها به جزء ملا و طالب کس دیگری را بر نمی‌تابند و تحمل نمی‌کنند. به گفتۀ این کارمند سابقه‌دار دولتی، شمار کارمندانی که از دورۀ جمهوریت در اداره‌ها مانده‌اند، با توهین، تحقیر و کم‌زنی طالبان روبرو هستند.

اداره های دولتی,افغانستان,طالبان,کارمندان دولت