چهارشنبه, ۲ میزان ۱۳۹۹

در راستای همگرایی منطقه‌ای

116707320_3283133651766782_5310663922161905840_o

عثمانی به مردم: در عید مواظب «کرونا» و «کانگو» باشید

۰۸ اسد ۱۳۹۹

وزارت صحت عامه از مردم خواست که در روزهای عید قربان، توصیه‌های صحی را به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری کشور، احمد جواد عثمانی امروز(چهارشنبه، ۸  اسد) در یک کنفرانس خبری مشترک با معین وزارت ارشاد، حج واوقاف و والی کابل در کابل گفت: جهان و افغانستان هنوزهم در دروه بحران کرونا قرار دارند و لازم است مردم کشور با رعایت حفظ فاصله دومتری، پوشیدن ماسک، شستن مکرر دست‌ها؛ جلوگیری از دست دادن، روبوسی وبغل کشی، خود را از مصاب شدن به ویروس کرونا وقایه کنند واز انتشار این ویروس نیز جلوگیری نمایند.

او همچنان از مردم تقاضا کرد که در روزهای عید قربان، هنگام ذبح حیوانات از دستکش استفاده نمایند، تا به بیماری مهلک تب خون دهنده (کانگو) مبتلا نشوند.

امین الدین مظفری، معین وزارت ارشاد، حج واوقاف، در این کنفرانس خبری از امامان وخطبای مساجد سراسر کشور در خواست کرد که نماز عید قربان را در فضای باز ادا کنند.

مظفری، از نماز گزاران نیز در خواست نمود هنگام ادای نماز عید، توصیه‌های صحی وزارت صحت عامه را به منظور جلوگیری از مصاب شدن به ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع آن به دیگران، رعایت نمایند.

محمد یعقوب حیدری، والی کابل نیز در این کنفرانس خبری گفت که به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به ویژه در روزهای عید قربان، تدابیر لازم روی دست گرفته شده است و تیم های نظارتی وآگاهی دهی عامه، سرگرم کار می باشند.

او گفت به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، روند ضد عفونی سازی نقاط مزدحم شهر ونواحی کابل و مساجد آن جریان دارد. 

حیدری، از شهروندان کشور در خواست کرد ضمن آنکه نکات صحی را هنگام ذبح حیوان قربانی در نظر می داشته باشند، از گذاشتن مواد اضافی حیوان قربانی در کنار سرک ها و کوچه ها جلوگیری کنند تا جلو شیوع دیگر بیماری ها گرفته شود.

صحت عامه,عید قربان,کانگو,کرونا