سه شنبه, ۳۱ حمل ۱۴۰۰

در راستای همگرایی منطقه‌ای

162304224_3792773924132155_6183494704913734370_n

غنی: بید نیستیم که زهر باد بلرزیم

۰۵ حمل ۱۴۰۰

رییس جمهور ‌غنی در مراسم افتتاح بند کمال خان در ولایت نیمروز به طرح امریکا دربارۀ صلح افغانستان واکنش نشان داد و گفت که «بید نیست که زهر باد بلرزد.»

او با بیان این‌که اتحاد در رهبری دولت افغانستان در تاریخ معاصر بی‌سابقه است، خاطرنشان کرد که آوازه‌ها و کاغذها می‌آیند، اما مردم افغانستان استوار در جای شان قرار دارند.

ایالات متحده امریکا طرح صلح افغانستان را ارایه کرده که براساس آن دولت کنونی در کابل از قدرت کنار می‌رود و زمینه به مشارکت طالبان در قدرت و ایجاد دولت عبوری فراهم می‌شود.

رییس جمهور تاکید کرد که در راستای منافع ملی به عقب بر نمی گردیم و در این راه، حتی سر خود را قربان می کنیم.

افتتاح بند کمال خان

رییس جمهور غنی گفت که از نظر شکلی بند کمال خان یک بند آب است، اما این بند نماد ارادۀ ملی مردم افغانستان برای احیای مجدد تاریخ و مجد درخشان تاریخ کهن ماست.

وی افزود که بند کمال خان یک وسیله است، اما هدف آن احیای نیمروز آباد، آزاد و مرفه در چوکات جمهوریت می باشد و امیدواریم که دیگر کلمه نیمروز محروم را نشنویم. افتخار دارم که امروز آرزوی افغان ها پس از قرن ها به حقیقت پیوست.

او تصریح کرد که دولت و مردم افغانستان نه تنها طرح، بلکه ارادۀ تحقق آن را نیز دارند و امید است که ملت افغانستان در صد روز آینده شاهد تحقق پروژه های مهم زیربنایی در سراسر کشور باشند.

رئیس جمهور غنی، گفت که باید طرح واضح اتکا به خود را داشته باشیم و افغانستان بعد از این نباید دست گدایی را دراز کند و نیاز مبرم است که سرمایه های پنهان خویش را به کار بیاندازیم.

غنی گفت که امروز اختیار آب هلمند به دست مردم ما قرار گرفت و در توزیع زمین بند کمال خان به مردم محل اولویت داده می شود.

رئیس جمهور غنی گفت که اقتصاد افغانستان و ایران، متمم یکدیگر اند و آب را به هیچ کسی رایگان نمی دهیم و مردم نیمروز پیداوار شان را به افتخار به فروش برسانند.

رئیس جمهور کشور در اخیر صحبت هایش بر مدیریت برق بادی و آفتابی نیز تاکید کرد و  گفت که آب ما باید به موثرترین شیوه مدیریت شود و این موثریت دهها مرتبه باید بیشتر گردد و همچنان مرکز تحقیقات زراعتی و آبیاری در کنار بند کمال خان ایجاد شود.

در این مراسم، زمریالی احدی والی نیمروز گفت که تغییرات نسبی در نیمروز به میان آمده است و مردم با ادارۀ محلی شان همکار هستند.

وی افزود که بند کمال خان نه تنها از نگاه اقتصادی و زراعتی تغییرات را خواهد آورد، بلکه نیمروز ارزش تاریخی خود را باز می یابد و به کندوی افغانستان تبدیل خواهد شد.

آب,بند,تاریخ,غنی,کمال خان,موسی شفیق