یکشنبه, ۲۵ میزان ۱۴۰۰

در راستای همگرایی منطقه‌ای

99187659_151225112304_afghanistan_new_parliament__976x549_arg_nocredit

مجلس طرح بودجه را تصویب کرد

۱۰ جدی ۱۳۹۷

نماینده‌گان مجلس در نشست عمومی روز (دوشنبه، ۱۰جدی) بودجۀ سال مالی ۱۳۹۸ هجری خورشیدی را با اکثریت آرا تصویب کردند.

بودجۀ مالی سال ۱۳۹۸ خورشیدی، ۳۹۹ میلیارد افغانی پیش‌بینی شده است. در سند بودجۀ ملی، ۲۷۵ میلیارد آن به مصارف عادی و ۱۲۴ میلیارد آن برای پروژه‌های توسعه‌یی حکومت اختصاص داده شده‌است.

بودجۀ سال مالی ۱۳۹۸ نسبت به بودجۀ مالی سال گذشته، ۱۲درصد افزایش را نشان می‌دهد.

طرح این بودجه چندی پیش به مجلس نماینده‌گان فرستاده شده بود، اما بدلیل تخصیص بودجه به شماری از نهادهای مستقل، نماینده‌گان این طرح را تصویب نکردند و خواستار معلومات از وزارت مالیه در این خصوص شده بودند.

استدلال نماینده‌گان این بود که شماری از این نهادها تاکنون تشکیل نشده‌اند اما بودجه برای آنان تخصیص داده‌ شده است.

ادارۀ ملی حمایت افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا، ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و ادارۀ ثبت احوال نفوس نهادهایی استند که در جریان سال مالی گذشته ایجاد شده‌اند.

وزارت مالیه، روز گذشته گفت که بربنیاد قانون به این نهادها بودجه درنظر گرفته شده‌است.

بودجه,تصویب,مجلس