دوشنبه, ۶ سرطان ۱۴۰۱

در راستای همگرایی منطقه‌ای

217992853_4125845550824989_8486981105752815838_n

معذرت‌خواهی دیرهنگام

28 October 2021

امیری

متین بیک پس از فروپاشی نظام و مرگ سیاسی اشرف‌غنی، از مردم به‌خاطر همسویی و کمپاین به‌رییس‌جمهور پیشین، معذرت خواست و گفت که «فریب خورده» بود. او در مصاحبه با بی‌بی‌سی افزود: افغانستان وقتی فروپاشید که اشرف‌غنی (۲۰۱۴) رییس‌جمهور شد.

بیک فرزندخواندۀ غنی و یکی از شش چهرۀ اثرگذار در حلقۀ قدرت بود. بیک محصول سرمایه‌گذاری کرزی بود. رییس‌جمهور سابق در زمینه‌سازی تحصیل و بعدتر فراهم‌سازی موقعیت حکومتی به بیگ نقش داشت. کرزی هم به‌دلیل جایگاه خانواده‌گی بیگ و هم به‌خاطر بدیل‌سازی برای دوستم، روی وی سرمایه‌گذاری کرد.

ازدواج بیک با عادله راز، در نفوذ او به حلقۀ تصمیم‌گیری و قدرت مؤثر واقع شد. عادله راز خانم متین بیک از معاونیت سخنگویی ریاست‌جمهوری آغاز کرد و در حکومت اشرف‌غنی تا معینیت وزارت خارجه و نمایندگی افغانستان در سازمان ملل پیش رفت.

بیک در کنار حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی، فاضل فضلی رییس ادارۀ امور، اجمل عابدی معاون سابق امنیت ملی، داوودنورزی، رییس پیشین برشنا، اجمل احمدی رییس بانک مرکزی و وفی امین رییس عمومی اداره حمایوی و عملیاتی انکشاف ملی، یکی از نزدیک‌ترین و وفادارترین چهره‌ها به‌اشرف‌غنی بود.

به همین دلیل، بیک یک‌شبه به کرسی‌های مهم دولتی از جمله ادارۀ فوق‌العاده با صلاحیت ارگان‌های محلی، مشاوریت ارشد ریاست‌جمهوری، عضو هیأت مذاکره‌کننده و در آخر به عنوان رییس دفتر رییس‌جمهوری گماشته شد.

اذعان به اشتباه سیاسی و معذرت‌خواهی از مردم، یک حرکت شجاعانه و اخلاقی است؛ اما پوزش‌خواهی بیک بسیار دیرهنگام و بی‌فایده است.

بیک تا کوبیدن آخرین میخ برتابوت یک ملت بدبخت و درمانده، دست از همسویی و دست‌بوسی به‌حلقۀ بی‌ریشه و بی‌باور به افغانستان برنداشت.

او یکی از مهره‌های سرسپردۀ غنی بود و در تقلب انتخاباتی در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ نقش پررنگ داشت. روزهایی را به‌یاد می‌آوریم که بیک به‌خاطر خشنودی ارگ تا آخر از شرکت در جلسات شورای وزیران امتناع می‌ورزید. هرچند جلسات شورای وزیران نیز بسیار سمبولیک و بی‌مایه بود.

به‌حافظۀ جمعی و عمومی بی‌باورم؛ اما شخصاً مهره‌های فرصت‌سوز و فاسد گذشته را نخواهم بخشید. باور دارم تاریخ نیز دست از یخن آنان برنخواهد داشت. این مهره‌ها فرصت طلایی، تاریخی و استثنایی افغانستان را هدر داده و غیرقابل بخشش هستند. به آنان نباید فرصت آزمایش دیگر داده شود.

اشرف غنی,حمدالله محب,رییس ارگان های محل,رییس دفتر اشرف غنی,متین بیک,معذرت خواهی بیک