چهارشنبه, ۲ سرطان ۱۴۰۰

در راستای همگرایی منطقه‌ای

04

وزارت صحت عامه تفاهم‌نامه گردشگری صحی را با نماینده شرکت شهیر امضا کرد

۰۱ جدی ۱۳۹۷

وزارت صحت عامه تفاهم‌نامه گردشگری صحی را با نماینده شرکت شهیر امضا کرد

فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان امروز شنبه اول جدی سال روان خورشیدی، تفاهم‌نامه گردشگری صحی را با آقای فرهاد لطیفی نماینده شرکت شهیر به امضا رسانید.

به اساس این تفاهم‌نامه شرکت شهیر سهولت‌هایی را در رابطه به اخذ ویزۀ کشور هندوستان، معرفی بیماران به شفاخانه هایی که خدمات صحی باکیفیت را در هند عرضه می‌کند، در اختیار قرار دادن ترجمان برای بیماران، ارایه معلومات در پیوند به امکانات درمانی کشور هند برای بیمارانی که از افغانستان به هند می‌روند فراهم می‌کند.

 انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجراییه در مراسم امضا این تفاهم‌نامه از تلاش‌های رهبری وزارت صحت عامه در راستای بهبود عرضه خدمات صحی قدردانی کرد. او هم‌چنان امضا تفاهم‌نامه گردشگری صحی را با این شرکت یک اقدام نیک در پیوند به حل مشکلات مردم در زمینه درمان در کشور هند دانست و از مسوولین این شرکت خواست تا طبق تفاهم‎‌نامه برای مردم خدمات گردشگری صحی را ارایه کنند.

هم‌چنان داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه امضا این تفاهم‌نامه را با شرکت شهیر یک گام مهم مبنی بر فراهم نمودن زمینه بهتر تداوی برای بیماران افغان در کشور هند عنوان کرده گفت:« شماری بیمارانی که از افغانستان برای تداوی به هند می‌روند آنان به دلیل نفهمیدن زبان، نداشتن آگاهی از شفاخانه های که از داکتران متخصص و شایسته برخورداراند، عدم آگاهی از هزینه تداوی و اخذ ویزه در داخل کشور به مشکلات مواجه اند. از همین رو وزارت صحت عامه برای حل این مشکلات تفاهم‌نامه یی را با شرکت گردشگری صحی شهیر برای بر طرف کردن این مشکلات امضا کرد.»

هم‌چنان وزیر صحت عامه کشور اضافه نمود که با امضای این تفاهم‌نامه با شرکت شهیر نه تنها زمینه بهتر تداوی برای بیماران در کشور هند فراهم می‌گردد؛ بلکه از مصارف گزاف درمان که هموطنان ما در هند پراخت می‌کردند جلوگیری می‌شود.

در همین حال آقای فرهاد لطیفی نمایندۀ شرکت شهیر در این مراسم سخن‌را کرده گفت:« با توجه به چالش های بیمارانی که در کشور هند داشتند این شرکت ایجاد گردیده است. این شرکت دارای افراد مسلکی بوده که متعهد بر فراهم نمودن سهولت های تداوی برای مراجعین می‌باشد».

تفاهم‌نامه,شرکت,شهیر,صحت,گردشگری,وزار