چهارشنبه, ۱۵ اسد ۱۳۹۹
106457983_3203420513071430_7823163475940819091_o

وزیر صحت عامه: نیازمندی شفاخانه‌ها به آکسیجن مرفوع شد

۱۰ سرطان ۱۳۹۹

وزارت صحت عامه می‌گوید که فابریکه های آکسیجن مکلف به فراهم سازی آکسیجن بیشتر برای شفاخانه های کووید۱۹، شده اند.

داکتر احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه که در یک کنفرانس خبری مشترک با والی کابل ویک عضو مجلس، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت صحبت می کرد، افزود: به نگرانی ها از کمبود بالون های آکسیجن رسیده گی شده وطی ۲۴ ساعت گذشته، نیازمندی شفاخانه های کووید۱۹، به آکسیجن رفع شده است.

عثمانی افزود که وزارت دفاع ملی ۲۰۰ بالون خالی آکسیجن، واداره یونسیف ۵۰ دستگاه کوچک تولید آکسیجن را در اختیار وزارت صحت عامه قرار داده اند.

اوافزود که وزارت صحت عامه، ۵۰۰ دستگاه کوچک تولید آکسیجن را نیز از کشور چین خریداری می کند.

سرپرست وزارت صحت عامه در همین حال از نگرانی ها در مورد تاخیر در پرداخت معاشات برخی کارمندان شفاخانه های کووید۱۹، گفت: ۳۸۰ داکتری که به شفاخانه های کووید۱۹، اعزام شده بودند وپرداخت معاشات شان با تأخیر روبه روشده بود، تا روز شنبه معاشات شان را دریافت خواهند کرد.

عثمانی درمورد سفرهای ولایتی اش به منظور ارزیابی خدمات شفاخانه ها و رسیدگی به نیازمندی های شفاخانه های کووید۱۹، گفت که در دوهفته اخیر به چندین ولایت سفر کرده و از نزدیک مشکلات را بررسی و برای رفع نیازمندی ها راه حل سنجیده شده است.

در همین حال، محمد یعقوب حیدری، والی و رییس کمیته اضطرار ولایت کابل تعهد نمود که آماده همکاری با وزارت صحت عامه، از بودجه کمیته اضطرار ولایت کابل است.

او گفت کمیته اضطرار ولایت کابل در حدود ۲۰۰ میلیون افغانی را به هدف تجهیز کلینک های در حال اعمار کووید۱۹، در نظر گرفته به گونه مجموعی این کمیته، حدود ۳۰۰ میلیون افغانی در اختیار دارد تا در زمینه رسیدگی به نیازمندی های صحی با وزارت صحت عامه همکاری نماید.

عبدالقادر قلاتوال، عضو ولسی جرگه که در این کنفرانس صحبت می کرد، گفت: ولسی جرگه مصارف حکومت به ویژه وزارت صحت عامه را، برای مبارزه با ویروس کرونا زیر نظارت دارد.

او در همین حال، از کارکرد وزارت صحت عامه به ویژه تیم جدید این وزارت در زمینه مبارزه با ویروس کرونا سپاسگزاری نمود.

 

آکسینجن,افغان جاپان,جواد عثمانی,کرونا,وزیر صحت عامه