جمعه, ۴ جوزا ۱۴۰۳

در راستای همگرایی منطقه‌ای

سازمان اسلامی

کشورهای اسلامی برای متقاعدسازی طالبان آستین بر زده‌اند

24 April 2024

در ادامۀ سفر هیأت سازمان کنفرانس اسلامی، یک هیأت بلندپایۀ مالیزیایی به ریاست داکتر شاه زلینا کوی به کابل آمده است تا طالبان را متقاعد به بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران سازد.
هیأت مالیزیایی در کابل با معاون رییس وزرای طالبان و شماری از مقامات دیگر دیدار کرده است. هیأت مالیزیایی به ریاست یک زن به کابل آمده است.
پیشتر یک هیأت بلندپایۀ سازمان کنفرانس‌های اسلامی به کابل آمد و با رهبری طالبان دیدار داشت. در ترکیب هیأت سازمان کنفرانس‌های اسلامی شماری از زنان سرشناس نیز حضور داشتند.
به گزارش کشورنیوز، کشورهای اسلامی برای این‌که به طالبان تفهیم کنند زنان می‌توانند همانند مردان در سمت‌های دولتی قرار گیرند و تحصیل و کار کنند، در ترکیب هیأت زنان را قرار داده‌اند.
نمایندگان سازمان ملل متحد و کشورهای غربی بدین باور هستند که کشورهای اسلامی می‌توانند در خصوص بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی زنان نقش ایفا کنند.
از همین رو، نمایندگان سازمان ملل متحد و کشورهای غربی نشست هایی در مالیزیا و سازمان همکاری اسلامی داشتند تا راه های متقاعدسازی طالبان برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها را جستجو کنند. اما این تلاش ها به نتیجه‌ای نرسیده است.
طالبان در پاسخ به استدلال کشورهای اسلامی دربارۀ فریضه بودن تعلیم زنان می‌گویند که آموزش و تحصیل دختران و کار زنان، مسألۀ فرهنگ جامعۀ افغانی است. اما به کشورهای غربی استدلال می‌کنند که در پی تطبیق شریعت اسلامی هستند و در این راستا زیر بار هیچ فشاری نخواهند رفت.
سلطان برکات استاد دانشگاه در دوحه گفت که طالبان برخلاف آنچه در جریان مذاکرات صلح می‌گفتند، عمل کرده‌اند. به گفتۀ او، در جریان مذاکرات صلح طالبان مدعی بودند که ما تغییر کرده‌ایم و با مشارکت و حضور زنان در جامعه مشکلی نداریم. اما اکنون نشان داده‌اند که همانند دهه ۹۰ فکر می‌کنند.
سه سال است که مکاتب و دانشگاه‌ها به روی زنان مسدود است. زنان از صحنۀ عمومی حذف شده است.
زنان در شرایط سختی در افغانستان قرار دارند. گزارش تازۀ وزارت خارجۀ امریکا دربارۀ وضعیت حقوق بشری زنان تکان دهنده است. بر بنیاد این گزارش، طالبان بر زنان زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان تجاوز کرده است. طبق گزارش، ۹۰ زن در نتیجه تجاوز طالبان باردار شده است.
پیشتر، شماری از زنان زندانی از تجاوز در زندان‌های طالبان در کابل خبر داده بودند.