دوشنبه, ۱۵ قوس ۱۴۰۰

در راستای همگرایی منطقه‌ای

keshwarnews

احزاب فراگیر سیاسی؛ گمشدۀ افغانستان

احزاب فراگیر سیاسی؛ گمشدۀ افغانستان

کنشکا محجوب افغانستان به ‌شدت از نداشتن احزاب نیرومند، فراگیر و باقوت سیاسی رنج مى‌برد. فقط با تغییر قانون اساسى  {اصلاح...

وزیر خارجه پاکستان: خروج نیروهای امریکایی به روند صلح کمک می‌کند

وزیر خارجه پاکستان: خروج نیروهای امریکایی به روند صلح کمک می‌کند

وزیر خارجه پاکستان: خروج نیروهای امریکایی به روند صلح کمک می‌کند شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان، از برنامه احتمالی...

there is not post in layout 2